Sunday, Sep 26, 2021

صفحه نخست » داستان نفتالی بنت و مردک قلچماق!؛ احمد زیدآبادی

DB6A2C21-E358-4398-9BD5-655895734BD6.pngکانال تلگرام نویسنده

نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل پیش از عزیمت به مقر سازمان ملل در نیویورک گفته است: " پیشنهاد می‌کنم رهبران فلسطینی و ایران به بهبود وضعیت مردم خود بپردازند و از تمرکز بر روی اسرائیل دست بردارند."
حالا درخواستش از رهبران ایران جای خود، اما در حالی که ارتش اسرائیل بیش از 60 درصد خاک کرانۀ باختری را در اشغال خود دارد و در تمام نقاط حاصلخیز و استراتژیک این منطقه صدها هزار یهودی افراطی و تندرو را در دل جمعیتِ فلسطینی سکنی داده و روز به روز نیز در حال گسترش شهرک‌های آنان است، رهبران فلسطینی چطور می‌توانند به بهبود وضعیت مردم خود بپردازند و از تمرکز بر روی اسرائیل دست بر دارند؟
مرد قلچماقی روی سینۀ جوانی نشسته و راه نفسش را بند آورده بود. جوان بینوا از شدت خفقان دست و پا می‌زد و برای نجات خود تقلا می‌کرد. قلچماق هم با کمال خونسردی به او می گفت: چه مرگته اینقدر بی‌تابی می‌کنی و باعث آزار من می‌شی؟Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy