Wednesday, Oct 13, 2021

صفحه نخست » ماموران با قلابی که برای زنده‌گیری حیوان استفاده می‌شود این زن را بازداشت کردند

مسیح علی‌نژاد - خوب نگاه کنید جمهوری اسلامی جایگاه زن را در جمهوری اسلامی و قوانین شرعی به کجا رسانده: ماموران با قلاب و‌ابزاری که برای شکار و زنده‌گیری حیوان استفاده می‌شود این زن را بازداشت و به داخل ون پرتاپ میکنند. پیام کاویانی، رییس پلیس امنیت عمومی تهران، صحت ویدیو کشیده شدن یک زن بر روی زمین و پرت شدن او به داخل ون گشت ارشاد به دست یک مامور مرد و یک مامور زن، را تایید کرده استCopyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy