Sunday, Oct 17, 2021

صفحه نخست » به مناسبت طرح صیانت از فضای مجازی، اسلامِ انقلابی، مهران رفیعی

Mehran_Rafiei_2.jpgاصلا غمی ندارد ظالم به زندگانی

خون می خورد چو زالو از جسم هر جوانی

گویی خبر ندارد از برف و باد و بوران

خُسبَد به سان خرسی در سنگری نهانی

از جنسِ نابِ دارو لابد شده نصیبش

خود را نموده ایمن زین آفتِ جهانی

از حرصِ خاص زاهد، فرصت شده سرابی

هر کس کند قماری از بهرِ آب و نانی

از وهم بی کرانش، هر دم بود بساطی

روزی ز بمب و موشک، گاهی قمر پرانی

کودک غذا ندارد، بی بی گرسنه هر شب

او می خورد کبابی از مرغِ زعفرانی

گیرد گلوی مجلس، از نشر پاکِ اخبار

جُز شَر برون نیاید، از بیتِ آن چنانی

پاسخ به کس نگوید، این پیرِ پُر هیاهو

از مهلکه گُریزد، هر گه به یک زبانی

دائم دهد غرامت، ملت خطای او را

درس از کسی نگیرد، ازکِبر و سرگرانی

با ما چه می کند این، اسلامِ انقلابی؟

اکبر به دود و افیون، کُبرا به تک پرانیCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy