Sunday, Nov 14, 2021

صفحه نخست » طائب: اگر در مذاکرات حق ما را با صحبت ندهند، آن را با زور می‌گیریم + واکنش احمد زیدآبادی

taeb&zeyd.jpgدیده بان ایران - احمد زیدآبادی، در واکنش به اظهارات حجت الاسلام مهدی طائب در کانال تلگرامی اش نوشت:

شیخ مهدی طائب، رئیس شورای‌ قرارگاه راهبردی عمار گفته است: "مذاکره‌کنندگان باید به طرفین مذاکرات گوشزد کنند که اگر در مذاکره حق ما را ندهند ما این قدرت را داریم که با زبان زور حق‌مان را بگیریم و در آن صورت برای آنها خیلی گران تمام می‌شود."

خب آشیخ، اگر به زبان زور می‌توانی "حقت" را بگیری برای چه چهار سال آزگار تعلل کردی و دست روی دست گذاشتی و آخرش هم راه مذاکره را برگزیدی؟

از این گذشته وقتی می توان با زبان زور "حقی" را گرفت به طوری که برای طرف "ظالم و زورگو"، "خیلی گران" تمام شود، چه اصراری است که آن را از طریق مذاکره به دست آورد که برای چنین طرف ِ"ستمگری"، "ارزان" تمام شود؟ چنین لطف و محبتی برای "ظالمی که ذاتش زور است" چه توجیهی دارد؟

راستش سخنان آقای طائب مرا به یاد حکایتی از عبید زاکانی در بارۀ درویشی می‌اندازد، اما چون مطایبه و شوخی با وی که فرماندۀ "عماریون" است تومنی صنار با شوخی با دیگران توفیر دارد، از نقل آن در می‌گذرم!

رئیس شورای‌ قرارگاه راهبردی عمار با بیان اینکه «ظالم زیانی جز زور نمی‌فهمد چون در ذات ظالم زور است»، اظهار کرد: مذاکره کنندگان ما الان باید خط قدرت را حفظ کنند یعنی در مذاکرات به دشمن تفهیم کنند که اگر حق ما را به صحبت و عدالت ندهند، حق را با زور از او خواهیم گرفت.

رئیس شورای‌ قرارگاه راهبردی عمار تصریح کرد: مذاکره کنندگان باید به طرفین مذاکرات گوشزد کنند که اگر در مذاکره حق ما را ندهند ما این قدرت را داریم که با زبان زور حق مان را بگیریم و در آن صورت برای آنها خیلی گران تمام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب با تاکید بر اهمیت اقتدار موشکی کشور و تاثیر آن در مذاکرات بین‌المللی گفت: حتی مذاکره کنندگان قبلی نیز در مذاکرات خود با کشورهای دیگر به نقاطی می‌رسیدند که اگر قدرت موشکی ایجاد شده توسط سردار طهرانی مقدم‌ها نبود، به همان اندازه هم به آنها چیزی نمی‌دادند.

وی با بیان اینکه «ظالم زیانی جز زور نمی‌فهمد چون در ذات ظالم زور است»، اظهار کرد: مذاکره کنندگان ما الان باید خط قدرت را حفظ کنند یعنی در مذاکرات به دشمن تفهیم کنند که اگر حق ما را به صحبت و عدالت ندهند، حق را با قدرت از او خواهیم گرفت. باید شرکت کنندگان در جلسات مذاکره این موضوع را بدانند؛ امروز آمریکایی ها این را فهمیدند؛ چراکه وقتی با زور به میدان آمد تا نفت نفت کش ما را بدزدد، ما با زور نفت را از آن‌ها پس گرفتیم.

رئیس شورای‌ قرارگاه راهبردی عمار تاکید کرد: مذاکره کنندگان باید به طرفین مذاکرات گوشزد کنند که اگر در مذاکره حق ما را ندهند ما این قدرت را داریم که با زبان زور حق مان را بگیریم و در آن صورت برای آنها خیلی گران تمام می‌شود.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy