Wednesday, Nov 17, 2021

صفحه نخست » به به چشم ما روشن! خدمات ویژه به اعراب توسط زنان ترک در رستوران

پخش این ویدئو از ارائه خدمات ویژه به اعراب توسط زنان ترک در رستورانهای ‎ترکیه، اعتراض بسیاری از شهروندان این کشور را برانگیخته است. این‌درحالی است که انتشار فیلم موز‌ خوردن اتباع سوری در ترکیه باعث اخراج آنها از ترکیه شد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy