Sunday, Nov 28, 2021

صفحه نخست » نماینده مجلس: گربه رقصانی در فیلم «شهر گربه‌ها» احساسات متدینین را جریحه‌دار کرده

cats_112821.jpgمحمدتقی نقدعلی،‌ نماینده مجلس روز یکشنبه در تذکر شفاهی به وزیر ارشاد گفت: این گربه رقصانی در فیلم «شهر گربه‌ها» احساسات متدینین را جریحه‌دار کرده و باید اکران آن متوقف شود.

پانا - نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه مجوز اکران به فیلم‌هایی مانند شهر گربه‌ها، مخالف موازین نظام دینی است، اظهار داشت وزیر تحت فشارهای وارده مقاومت کند و اکران این فیلم را به خاطر صیانت از خون شهدا تعطیل کند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس ادامه داد: اینکه مجوز به چنین فیلم‌هایی جهت اکران داده می‌شود، مخالف موازین نظام دینی است و تقاضا می‌شود که وزیر تحت فشارهای وارده مقاومت کند و اکران این فیلم را به خاطر صیانت از خون شهدا تعطیل کند.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy