Friday, Dec 3, 2021

صفحه نخست » کمک ده دانشمند اتمی ایران به موساد برای منفجر کردن تأسیسات نطنز

rfi_120221.jpgناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

به گزارش "جویش کرونیکال" سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، برای منفجر کردن تأسیسات اتمی نطنز دست کم از کمک ده دانشمند اتمی ایران بهره مند بوده است.

بر اساس این گزارش تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز از مهمترین و امن ترین تأسیسات اتمی حکومت ایران بوده و ده دانشمند اتمی ایران در منفجر کردن سالن سانتریفیوژهای این تأسیسات کمک و همکاری کرده اند، هر چند آنان ظاهراً گمان می بردند که این اقدام را به سود گروه‌های مخالف حکومت ایران انجام می دهند.

با این حال، رسانه ها و مقامات ایران از آغاز اسرائیل را مسئول این انفجار معرفی کردند و برخی دیگر آمریکا را نیز به دست داشتن در آن متهم نمودند.

به نوشتۀ "جویش کرونیکال" طرح انفجار تأسیسات نطنز سال ها در دستور کار موساد بود و مواد انفجاری برای اولین بار در سال ٢٠١٩ در تأسیسات نطنز کار گذاشته شد. یک پهپاد مسلح نیز در قطعات مختلف و به طور مخفیانه وارد ایران و سپس در محل مونتاژ شد تا یکی دیگر از تأسیسات اتمی ایران را در کرج هدف حمله قرار داده و منفجر کند.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

به نوشتۀ "جویش کرونیکال" روی هم طی هجده ماه سه عملیات انفجاری توسط موساد در ایران انجام گرفت و در اجرای آنها حدود هزار تن از مهندسان، جاسوسان و مأموران محلی موساد شرکت داشتند.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy