Friday, Dec 3, 2021

صفحه نخست » شنیدن صدای انفجار در آسمان نطنز

8E3D9B63-CBC8-4D6F-8CF7-AB609BC6E8EF.jpegایرنا

صدای انفجار مهیب در آسمان بادرود از توابع شهرستان نطنز و در فاصله نزدیک به ۲۰ کیلومتر مجتمع شهید احمدی روشن شنیده شد.

یک شاهد عینی شنبه شب به خبرنگار ایرنا گفت: مردم بادرود این صدا را به همراه نوری که نشان از انفجار یک شی در آسمان این شهر بود مشاهده کرده‌اند.

از جزئیات ماجرا اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy