Saturday, Apr 23, 2022

صفحه نخست » قاتل عنکبوتی: بعد از اینکه ۱۲ زن خیابانی را کشتم، با عنایت خدا خشکسالی تمام شد و باران گرفت

سعید حنایی یک قاتل زنجیره‌ای بود که زنان خیابانی را در مشهد به قتل می‌رساند. وی کارگری بود که به‌همراه همسر و دو فرزند دختر و یک پسر در خانه‌ای در منطقهٔ فقیرنشین مشهد زندگی می‌کرد. او در ۲۸ فروردین ۱۳۸۱ در مشهد اعدام شد

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy