Thursday, May 26, 2022

صفحه نخست » متروپول آبادان بر سر مردم فرو ریخت و حکومت درمانده شد؛ با چند صد متروپول تهران حکومت چه خواهد کرد؟؛ ف. م. سخن

3BA5F7D7-7F62-4419-BC9B-9F43C6D41CBB.pngدر هوانوردیِ دنیای متمدن -و نه جمهوری نکبت- زمانی که سانحه ای اتفاق می افتد، بلافاصله گروهی از کارشناسان خبره، مشغول «بررسی علمی» سانحه، به منظور «علت یابی» و «رفع آن علت» جهت «رخ ندادن» سوانح مشابه می شوند.

روند تحقیق، چگونگی بررسی سانحه، چگونگی یافتن علت، و در نهایت چگونگی وقوع سانحه در شِمای کلی، نه تنها به صورت جزیی و فنی، بلکه به صورت عمومی، در اختیار خواهندگان و بخصوص دست اندرکاران این رشته در سراسر جهان قرار می گیرد.

اولین کسانی که از این بررسی بهره مند می شوند، «سازندگان هواپیما» جهت رفع مشکلات فنی و «کمبودها» در هواپیماهای «دیگر در حال پرواز»، خلبانان، جهت آگاهی از چگونگی وقوع سانحه و درس آموزی برای «عدم تکرار»،،،، و شرکت های هواپیمایی جهت «تکمیل و تصحیح و رفع ضعف های» کتابچه ی دستور العمل ها هستند.

این گونه است که در جهان متمدن، هر روز شاهد کاهش آمار سوانح و بخصوص «تکرار مشابه» سوانح هستیم.

در بیان کلی تر، از هر سانحه ای برای جلوگیری از وقوع سانحه مشابه «احتمالی» درس گرفته می شود.

قربان اش بروم در کشور ما سوانح هوایی نیز مانند بقیه ی رویدادها، در جو امنیتی یی که فقط به فکر حفظ آبرو و «اقتدار» حکومت نکبت و مدیران آن است عوامل و دلایل اش، به زیر فرش جارو می شود که اینجا جای توضیح اش نیست.

این مثال را زدم برای تبویب بحث امنیت ساختمان های بلند مرتبه ی ساخته شده در ایران، که فرو ریختن آخرین نمونه اش را دیروز در آبادان مشاهده کردیم.

ساختمان هایی که به شکل غیر اصولی ساخته شده اند، با پارتی بازی تخلف های ساخت و سازشان نادیده گرفته شده است، و از نظر علمی و منطقی، در مکان هایی ساخته شده اند که اگر به هر دلیل مثلا وقوع زلزله فرو بریزند، امکان دسترسی به حتی آوار آن ساختمان ها وجود نخواهد داشت.

کافی ست در تهران با اتومبیل چرخی بزنید تا ساختمان های مرتفع در کوچه های تنگ و باریک را به چشم مشاهده کنید.

وقتی چرخ می زنید یک لحظه تصور کنید که این ساختمان ها فرو ریخته اند و شما زنده هستید و می خواهید به سمت آن ها بروید. قطعا دچار وحشت خواهید شد.

با ان شاءالله گربه است، سگ، گربه نمی شود. ما مردم اهل تفکر با واقعیت ها رو به رو هستیم.

تهران منطقه ای زلزله خیز است. بخت با مردم یار بوده که تا این لحظه اتفاقی جدی در تهران نیفتاده است. مثل هواپیمایی که همه چیزش عالی کار می کند، ما هم در این شهر و در این ساختمان ها زندگی می کنیم و همه چیز عالی به نظر می رسد.

بعد می بینید اتفاقی افتاد که هرگز منتظرش نبودید. هواپیما با سر پایین می آید و خدا می داند بعدش چه می شود. زمین یک تکان می خورد و فقط خدا می داند بعد ش چه بر سر ما می آید.

الان حتی به جنازه های زیر آوار ساختمان عبدالباقی که ساختمانی بوده «ناتمام» و ده طبقه که مسکونی هم نبوده دسترسی ندارند. تصور کنید با ده ها ساختمان خیلی بلندتر از ساختمان عبداالباقی که مسکونی و پر از جمعیت هم هست چه خواهند کرد. صحبت از کشتار «میلیون ها» انسان است. میلیون ها انسانی که حتی انسان های دیگر به آن ها دسترسی پیدا نخواهند کرد.

امروز صحبت لغو و خنده دارِ «انفجار» در ساختمان عبدالباقی را پیش کشیدند که این قدر مسخره بود که استاندار خوزستان از کنار آن گذشت. این ها بتوانند فرو ریختن متروپول را هم به اسراییل و وقوع انفجار نسبت می دهند.

ولی واقعیت هراسناک، در تهران و شهرهای بزرگ ایران در حالت خفته است. به زودی متروپول هم مثل بسیاری موارد مشابه دیگر، از یادها خواهد رفت و عوامل و دلایل آن توسط دستگاه های امنیتی نظام، پنهان خواهد شد ولی این واقعیت کماکان به صورت خفته در کنار ما خواهد بود. تا کی نوبتِ خودِ ما شود....Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy