Monday, Jun 6, 2022

صفحه نخست » یورش بازنشستگان در تبریز صف آرایی نیروهای امنیتی را در هم شکست

در ادامه تظاهرات گسترده مردم ایران که در طیف‌ها، اصناف و اقشار مختلف در اعتراض به فروپاشی اقتصادی و ناکارآمدی نظام سیاسی حاکم بر این کشور ادامه دارد، دوشنبه شانزدهم خرداد قیام بازنشستگان تبریز که با پیوستن دیگر اقشار مردم همراه بوده صف‌آرایی نیروهای امنیتی و یگان ویژه را درهم شکست.

tabriz_060522.jpgهم‌زمان با برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در دست کم ۱۶ شهر ایران در روز دوشنبه، ۱۶ خرداد، شماری از معترضان در تهران بازداشت شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، خبرهایی از برگزاری تجمع‌ بازنشستگان در شهرهای کرج، زنجان، اصفهان، اراک، دزفول، شوشتر، کرمان، اهواز، کرمانشاه، رشت، تبریز، مشهد، قزوین، کرج، شیراز و تهران رسیده است.

در تبریز نیز معترضان شعارهایی هم‌چون «مرگ بر رئیسی» و «مرگ بر دولت مردم‌فریب» سر دادند.

هم‌چنین گزارش شده است که هم‌زمان با حرکت معترضان در تبریز، شمار دیگری از مردم نیز به جمع تجمع‌کنندگان پیوسته و همراه با آنان شعارهای اعتراضی سردادند.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy