Wednesday, Jul 27, 2022

صفحه نخست » ببینید: علاقه ابراهیم رییسی به دوربین حاشیه ساز شد

رییسی: دور بزنید، دور بزنید، برویم دستی برای مردم تکان بدهیم!

رییسی وقتی وارد استان همدان می‌شود در مسیر حرکت خودرویی از راننده می‌خواهد مقابل مردمی که کنار جاده و خارج از شهر ایستادن توقف کرده تا با آن‌ها جلوی دوربین سلام و علیکی داشته باشد.


Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy