Tuesday, Aug 2, 2022

صفحه نخست » حزب جاسوس، سیما شهشهانی

b.jpgوزارت اطلاعات دربارۀ بهائیان دستگیر شده در روزهای اخیر از یک واژه بسیار جدید و به همان اندازه بسیار عجیب و غریب و بلکه شگفت آور رونمایی کرده است. حزب جاسوس! (۱) آیا چشم روزگار چنین واژه‌ای دیده یا گوش فلک شنیده بود؟ حزب جاسوس دقیقاً یعنی چه؟ چنین واژه‌ای یعنی:

۱- مرام نامه آن حزب بر اساس جاسوسی نوشته شده است.
۲- از آن جا که جاسوسی قاعدتاً باید برای هدف خاصی باشد لذا باید برای کشور خاصی هم باشد بنابراین آن مرام نامه باید نام کشور مزبور را هم به صراحت ذکر کند یعنی مثلاً بگوید ما برای کشور اسراییل جاسوسی می‌کنیم.

۳- کسانی که می‌خواهند در این حزب عضو شوند باید بدانند که قرار است جاسوسی کنند.
۴- داوطلبین باید مهارت خود در زمینه جاسوسی را اثبات کنند. اینکه آنها چگونه باید به این مهارت‌ها دست یابند مشکل خودشان است.
۵- اگر حزبی جاسوس باشد لامحاله تمامی اعضای آن جاسوس هستند و دیگر نیازی نیست تا دادگاهی تشکیل شود و مدارک و مستنداتی نیاز باشد تا اعضای آن محاکمه شوند. صرف اظهار عضویت و پذیرش آن، دلیلی قاطع است بر محکومیت آنها.
۶- حزب جاسوس، یعنی این حرف که مسؤولین قضایی و غیر قضایی مکرر در مکررگفته و می‌گویند که هیچ بهایی صرفاً به دلیل بهایی بودن محکوم و مجازات نمی‌شود محلّی از اعراب ندارد و اصلاً با ترکیب «حزب جاسوس» نمی‌خواند.
۷- حزب جاسوس، یعنی این حزب اصولاً دسته جمعی جاسوسی می‌کنند. در تمام دنیا اصولاً جاسوسی به صورت یک نفره و مخفی انجام می‌شود. ممکن است چند جاسوس یک نوع کار انجام دهند امّا همه به تنهایی و حتی بدون اطلاع یکدیگر اینکار را می‌کنند پس چگونه می‌شود یک حزب را جاسوس نامید؟ جاسوسی دسته جمعی چه سابقه‌ای در دنیا دارد؟
۸- این چه نوع جاسوسی است که نیاز به یک حزب دارد؟ مگر چقدر اسناد باید جاسوسی شود؟ چقدر فیلم باید گرفته شود؟ کی این کار جاسوسی آنها به پایان می‌رسد؟ وقتی به پایان رسید آیا حزب منحل می‌شود؟
۹- از آنجا که جاسوسی اصولاً یک شغل است و اشخاص جاسوس از این طریق ارتزاق می‌کنند در مرام نامۀ یک حزب جاسوس، قاعدتاً باید فصل مُشبعی در بارۀ مداخل و مخارج حزب وجود داشته باشد. چقدر پول وارد می‌شود و چگونه تقسیم شود باید روشن کند که پایه حقوق هر کس چقدر است و این تقسیم بر چه اساسی است؟ آیا مدرک تحصیلی یا سابقه کار و غیره؟ خلاصه روشن شدن این بخش بسیار مهم است. به همه این‌ها اضافه کنید که در مورد بهاییان، بارها مسؤولین قضایی و غیر قضایی گفته‌اند که بهاییان به اسراییل پول می‌فرستند و هیچگاه روشن نشد که بالاخره جاسوسی درآمد زاست یا درآمد زُدا؟ جاسوس، پول می‌گیرد یا پول می‌دهد؟
۱۰- کسانی که این اصطلاح را ابداع کرده‌اند قبلا هم گفته‌اند که بهاییان در زمان رژیم سابق هم جاسوس بوده‌اند و هم گفته‌اند که بهاییان از همکاران و دست اندرکاران اصلی آن رژیم بوده‌اند و حتّی نخست وزیر هم بهایی بوده است. در این صورت برای که جاسوسی می‌کردند؟ برعلیه خودشان جاسوسی می‌کرده‌اند؟ آن هم در قالب یک حزب؟
۱۱- همان مسؤولین بارها گفته‌اند که بهاییان، جاسوس آمریکا و اسراییل و انگلستان و حتّی شوروی هستند. این همه کشور چگونه با بهاییا ن هماهنگ می‌شوند و یا بالعکس و اصولاً این کشورها چه منافع مشترکی دارند؟ ظاهراً اعضای این حزب جاسوس!!، سیصد هزار رُبات هستند که هر کس و هر کشور و هر زمان و در هر مکان که بخواهند با یک فلش آنها را برنامه ریزی کرده و برای جاسوسی اعزام می‌کنند. این که نمی‌شود ولی خوب غیر از این هم نمی‌شود. پس جریان چیست؟
۱۲- در بیانیه و فیلم تهیه شده وزارت اطلاعات، فقط تاکید بر یکی دو مهد کودک شده است و این که هستۀ مرکزی این حزب دستگیر شده‌اند. یعنی مهم ترین اقدام این حزب تأسیس یکی دو مهد کودک بوده است؟

اینها و بسیاری دیگر روشن می‌کند که این ترکیب «حزب جاسوس بهایی»، نه تنها غلط است بلکه اصولاً بی معناست. لفظ غلط، دارای یک معناست ولی معنای آن اشتباه است یا غیر منطقی است یا استدلال آن قوی نیست. امّا لفظ «بی معنا»، اصولاً فاقد معناست که در انگلیسی به آن (NONSENSE) می‌گویند. اگر یک حزب جاسوس باشد، طفل آن هم جاسوس است. انصاف باید داد. آیا معنا دارد؟

سیما شهشهانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت:
۱- https://www.vaja.ir/Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy