Monday, Aug 15, 2022

صفحه نخست » خبر بسیار بسیار خوشحال کننده: آیات شیطانی بعد از ترور نویسنده شجاع سلمان رشدی، رکورد شکست!؛ ف. م. سخن

00499943-B38F-4A31-B7DA-722664517F66.pngآیات شیطانیِ سلمان رشدی، بعد از اقدام به ترور ش توسط «هادی مطر» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نکبت، در آمازون رکورد شکست و نمره یک فروش کتاب های فروخته شده شد.

میزان درخواست به قدری زیاد است که در آلمان برای خریداری نسخه کاغذی «آیات شیطانی» باید چند روز صبر کرد.

به عنوان یک نویسنده سیاسی، خیلی خیلی از این موضوع خوشحال شدم.

برای دوستان ام قبلا در فیس بوک نوشتم اگر من نویسنده ی پر مخاطبی بودم، حتما به دوستان ام پیشنهاد می کردم یک نسخه از این کتاب را به هر زبان که می دانند «خریداری کنند»، تا این کتاب رکورد بشکند و این رکورد شکنی مشتی خرد کننده باشد در دهان آخوندهایی که فکر می کنند می شود با کشتن یک نویسنده، نوشته ی او را به محاق فرستاد.

نوشتم مهم خواندن این کتاب هم نیست چون زبان پیچیده ی رئالیسم جادویی ممکن است خواندن اش برای ما سخت باشد. اما خریدن این کتاب مهم است.

نوشتم اگر زبان این کتاب برای ما دشوار است می توانیم کتاب «جوزف آنتون»ِ سلمان رشدی را بخریم و بخوانیم که آن هم این روزها شماره ی یک کتاب های پر فروش شده و این کتاب زندگی نامه خودنوشت سلمان بعد از صدور فتوا ست که هم داستان پر ادبار زندگی همه ی ما نویسندگانی ست که علیه اسلام و حکومت نکبت اسلامی می نویسند هم به زبان شیرین و عادی نوشته شده است. داستانی که در عین تلخ و سهمناک بودن با زبان پر از شوخ طبعی و طنز نوشته شده است.

33D37906-FB20-444D-B7BE-B374D80D66D6.jpeg

نوشتم من اگر امکان مالی داشتم، برای دوستان ام نسخه ای از «آیات شیطانی» یا «جوزف آنتون» رشدی را به هر زبان که می دانند خریداری و هدیه می کردم. پوستری از آیات شیطانی اگر گیر می آوردم قاب کرده در خانه ام نصب می کردم، کتاب کاغذی آیات شیطانی را در کتابخانه ام در جایی قرار می دادم که همگان آن را ببینند.

برای سلمان رشدی خوشحال ام که هر چند یکی از دو چشم حقیقت بین اش را از دست داد، اما با از دست دادن این چشم احتمالا باعث گشوده شدن خیلی از چشم ها خواهد شد.

7FA109F7-3E71-4824-AC32-054AA18D602D.jpeg

بگذار تا چشم درون کسانی که این روزها می نویسند:
«این حق آقای [عباس] میلانی است که آیات شیطانی را برجسته‌ترین رمان تمام اعصار بداند اما آیا اعتقاد ایشان باعث سلب حق داوری من در مورد کتاب می‌شود؟ یعنی اگر آقای میلانی کتاب رشدی را یکی از برجسته‌ترین رمان‌های معاصر بداند اسمش می‌شود دمکراسی و دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر اما اگر من بگویم که کتاب آیات شیطانی اثری سطحی و آزاردهنده و بی‌ارزش است نامش می‌شود ضدِ دمکراسی و سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر؟»
از حدقه به در آید! آری. مردم دنیا این روزها به دنبال این «اثر سطحی و آزاردهنده و بی ارزش» هستند و شما بگذار تا رگ زید آبادی ات به جنبش در آید و در یک کلمه برو جلو بوق بزن! :)Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy