Thursday, Aug 18, 2022

صفحه نخست » پرورش گوسفند در ورزشگاه علی دایی

باشگاه خبرنگاران - در ورزشگاهی که باید این روزها بازی فوتبال برقرار باشد پرورش گوسفند انجام می شود ورزشگاه علی دایی سرعین در حالی که باید بهره برداری ورزشی و فوتبالی داشته باشد به پرورش گوسفند افتاده است.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy