Friday, Aug 19, 2022

صفحه نخست » برجام توپ فوتبالی برای وقت‌کشی و دست‌یابی کامل به قدرت اتمی، عبید سن خوزانی

Obeid_Sankhozani.jpgآمریکا بسیار علاقمند است که توافقنامه برجام هرچه زودتر بسته شود تا کلیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی زیر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار گیرد.

جمهوری اسلامی پس از این همه سرمایه گزاری برای رسیدن به سلاح و کلاهک اتمی، علاقمند است که دست دست کردن مذاکرات برجام را تا آنجا که میتواند به تعویق انداخته و به این ترتیب، با رسیدن به آخرین مرحله ساختن بمب اتمی دست یابد و درآن صورت، حتا اگر لازم باشد، ازعضویت درسازمان بین الملی اتمی نیز خارج شده بتوانند درصحنه بین المللی نیز مثل کشورهای دارنده سلاحهای اتمی به درخواست‌های افزون شونده خود دست یابد. به عبارت دیگر با گردن کلفتی بتواند جامعه جهانی و در راس آنها کشورهای صاحب قدرت را "آچمز" ساخته و دراختیار خود قرار دهد.

از سوی دیگر روسیه علاقه‌ای ندارد که یک ایران اتمی در جنوب کشورخود داشته باشد. روسیه پس از تسلط پوتین برحکومت آن شود براین اعتقادهستند که که هروقت اراده کنند، تمام بخش هائی را که در زمان فروپاشی از کف دادند، به محض آنکه اراده کنند، میتواند دوباره آن سرزمین‌ها را به خاک خود ملحق سازند که چند نمونه ازآن را تا پیش از تجاوز به اوکراین شاهد بودیم. اما برای نخستین بار بود که پس از حمله به اوکراین به این نتیجه رسیدند با انکه این هدف آنان ممکن است عملی شود، اما نه به آن آسانی که تصورمیکرده‌اند. حکومت وملت اوکراین با کمک آمریکا و پاره‌ای ازکشورای جهان به تصور پوتین قدری خلل وارد کرد. با این وجود هروقت اراده کند میتواند جمهوری آذربایجان را به خاک خود ملحق کرده ومجددا همسایه شمالی ایران شود. ازهمین روی نمیخواهد در مرزهای جنوبی خود کشوری با داشتن قدرت اتمی موی دماغش باشد.
در شرایط فعلی که "تحریم‌های آمریکا" روسیه را به شدت به فشار انداخته درجستجوی راهی است برای برون رفت از این مخمصه، بدون ازدست دادن اعتباری که پوتین پس از دوران فروپاشی برای روسیه بوجود آورده است. ازهمین روی اکنون جمهوری اسلامی وسیله بسیارخوبی است که کالاهای روسیه را ازطریق راههای زمینی و هوائی و دریائی این کشور به دنیا صادرکند. پوتین به خوبی میداند که سردمداران حکومت ایران تمام ترفند‌های لازم را دارند که بتوانند این کار را برای روسیه انجام دهند، اما نه درشرایطی که خود ایران نیز زیر فشار "تحریم‌های آمریکا" قرارداشته باشد. ازهمین روی به مقامات دست آموز جمهوری اسلامی، فشارمی آورد که هرطورشده توافقنامه‌ای ولی به شکل غیرواقعی وظاهری هم شده با ۱+۵ انعقاد کند و درباطن همچنان به فعالیت‌های اتمی خود برای دست یابی به هدفهای اصلی ادامه دهد کمااینکه درطول سی و اندی سال گذشته غیر از مدت کوتاهی که در زمان ریاست جمهوری خاتمی پیش آمد، دربقیه اوقات همیشه زیر میزی به فعالیت‌های اتمی خود ادامه داده است.
آمریکا نه مایل به جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی است، نه مایل است اسرائیل به تنهائی خود واردمعرکه جنگ شود زیرا قطعی است که اگر اسرائیل به تنهائی قادر به دست یابی به هدف‌های خود درجمهوری اسلامی نشود، یا درمعرض تهدید قرارگیرد، درآن صورت آمریکا به سبب نفوذ یهودی‌های آمریکا، ناچاراست به کمک اسرائیل شتافته و درآن صورت دست و بال خود را آلوده جنگی پرخرج و پرهزینه سازد که تجربه نشان داده، چندان تمایلی به آن ندارد.
ازسوی دیگر خامنه‌ای نمی‌خواهد باردیگر ملعبه و مورد تمسخر مردم ایران قرارگیرد و یک باردیگر او را مورد استهزاء قراردهند که با تمام تهدیداتی که بارها ژست آنرا گرفته بود، اما بالاخره ناچارشد جام زهر را بنوشد.

ازهمین روی خامنه‌ای، میخواهد تا جائی که بتواند دست و پای آمریکا را با بستن توافقنامه پروپا قرصی، نه تنها در پوست گردو قراردهد تا مانند بارپیشین نتواند به راحتی شانه از زیربار"برجام" خالی کرده و ازآن خارج شود، بلکه تا میتواند و به قول معروف تا "تنورگرم است" سعی داردعلاوه برامتیازات حاصله ازتعهد به برجام (حذف تحریم‌های مالی وغیره توسط امریکا) امتیازات دیگری هم، مثل بار پیش، ازطرف مقابل بدست آورد. به عبارت دیگر این بار، اوپهلوان پنبه ایست که به جلد شیر رفته ومیخواهد وانمود کند که چندان نیازی به تجدید تعهد به برجام را ندارد و بادست پر و ازموضع قدرت قصد مذاکره دارد. خلاصه کنم:
با بسته شدن توافقنامه هم خامنه‌ای نظر پوتین را تامین کرده است، هم ازشر تحریم‌های آمریکا خلاصی می‌یابد وهم به جامعه جهانی نشان داده است که ازموضع قدرت این توافقنامه را بسته است نه ناچاری وازآن سوی نیز مثل رویه همیشگی، زیر میزی یا زیرآبی به شنای خود ادامه داده باقی مانده برنامه‌های اتمی خود را به اتمام برساند.
به هرحال به نظر میرسد توافقنامه این باربرجام به نفع جمهوری اسلامی و روسیه وبه ضرر و زیان آمریکا و اسرائیل و منطقه تمام خواهد شد.
چه باید کرد؟ جامعه بین المللی باید درمقابل جمهوری اسلامی بشدت مقاومت کرده و راه حقه بازی‌های این حکومت وقیح وبیشرم و حقه باز را بسته و مانع فرار ودور زدن جمهوری اسلامی ازتحریم‌ها شود ازسوی دیگر اسرائیل با کمک‌های مالی و نظامی آمریکا وپاره‌ای دیگراز کشورهای اروپای غربی، به فعالیت‌های به قول خامنه‌ای "بزن در رو" خود در تاسیسات اتمی و حساس جمهوری اسلامی همچنان ادامه دهد.
تا فراموش نشده تاکید کنم که آمریکا باید نفس عوامل جمهوری اسلامی را به ویژه در داخل آمریکا بریده آنها را خلع سلاح کند، بویژه عواملی که با سوء استفاده از اقامت دائم و تابعیت در آمریکا، باخیال راحت تحریم‌های آمریکا را حتا ازهمین آمریکا دور زده و نیازمندی‌های اتمی و ارزی جمهوری اسلامی را تامین کنند. بخش عمده‌ای ازایرانیانی که دارای تابعیت یا اقامت دائمی آمریکا هستند، دفاترفعالیت‌های خود را ازهمین آمریکا از آپارتمان‌های‌های خود به صورت پنهانی انجام داده، نیمی ازسال را درآمریکا وبقیه را درایران مشغول راست و ریست کردن کارهای زیرمیزی خود هستند.

به قول معروف من آنچه شرط بلاغ است با توگفتم، تو خواه از گفته یا نوشته من، پند گیر و خواه ملال. خشت این رژیم ازابتدا کج گذاشته شده است وبه همین سبب ممکن نیست به راه راست هدایت شود وتمام این تاخیرها و پشت سرانداختن‌ها، به زیان جامعه جهانی، مردم ایران و به نفع این رژیم ضد بشری تمام خواهد شد.Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy