Friday, Aug 26, 2022

صفحه نخست » دفن شدن گوسفندان زنده زیر طوفان شن در زابل

آزاده مختاری، خبرنگار اجتماعی ویدیویی از توفان در زابل (سیستان و بلوچستان) را منتشر کرده که در آن، گوسفندان براثر شدت توفان زیر شن و خاک مدفون شده اند.

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy