Wednesday, Sep 21, 2022

صفحه نخست » مهسا قهرمان ملی و جهانی شد و این جهانی شدن سرنوشت ایران را رقم می‌زند، علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgمرگ مظلومانه مهسا امینی و قیام یکپارچه سرتاسری و میلیونی رنگین کمان ملت ایران، در خونخواهی از وی، دادخواهی و اتحاد و همبستگی ملی را، در معرض افکار عمومی محافل رسمی، مدنی جامعه بین المللی قرارداد. اکنون دست رژیم، بخاطر حضور رئیسی، نفر دوم بعد از خامنه‌ای، در اجلاس سالانه مجمع عمومی، در حنا بوده و نمی‌تواند، فرمان آتش - شلیک به اختیار خامنه‌ای را، اجرا و کشتار جمعی آبان نود و هشت را، تکرار نماید. چون هنوز تا روز جمعه و ترک نیویورک، از سوی رئیسی، چند روزی، وقت باقی است. فرصت مغتنمی که، ملت ایران، می‌تواند، از آن، استفاده نماید.

از طرفی، کافی است. دادستان دادگاه نیویورک، با استناد به اصل صلاحیت قضائی جهانی، در راستای تحقق اصل عدالت جهانی و رسیدگی به جرایم بین المللی، برای جلوگیری از بی کیفر ماندن جنایتکاران، آن اصل را، مقدم بر منشور ملل متحد، در خصوص مصونیت سیاسی رئیس و اعضای هیات نمایندگی شرکت کنندگان، در مجمع عمومی، دانسته و دستور قضائی بازداشت رئیسی را، بخاطر کشتار جمعی سال شصت و هفت، صادر نماید. به خصوص اینکه، سازمان ملل متحد، با تاریخی نام بردن محکومیت حمید نوری، بنا به اصل مزبور در دادگاه سوئد، تقدم آن اصل را، بر اصول دیگر، از جمله منشور مزبور ولو به صورت تلویحی به رسمیت شناخته و یا حداقل رویه قضایی مربوطه را، پذیرفته است.
آنچه که، طی سه روز گذشته، در قیام عمومی ملت ایران، در سراسر کشور رخ داد. تداوم خیزش وجدان عمومی ملتی است. برای مرگ مظلومانه دخترش مهسا، به دست دژخیمان رژیم اسلامی، که این امر، سرانجام می‌تواند، کار رژیم عصر حجری - حجابی حاکم را، در آینده‌ای نزدیک، تمام نماید.Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy