Sunday, Jan 22, 2023

صفحه نخست » واکنش تند رسول خادم به تحریف نام خلیج فارس/ یک مقام رسمی پیدا نشد بر دهانش بکوبد!

01_khadems.jpgرسول خادم واکنش‌ تندی نسبت به تحریف عنوان خلیج فارس نشان داد.

از صفحه رسول خادم - نجوای قمارباز(۱۰۸۳)؛

در چند روز گذشته نخست وزیر عراق دوبار خلیج فارس را خلیج عربی نامید و بر عربی بودن این خلیج تاکید هم کرد! ...
یک نفر مقام رسمی و باصطلاح بلندپایه پیدا نشد ،خارج از اطوارهای بی خاصیت دیپلماتیک و خواستن سفیر عراق به وزارت خارجه و ... ، با صدایی بلند ، صریح و محکم نخست وزیر نامرد عراق را که امروز از باب خودشیرینی برای شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس، خلیج فارس را عربی خواند و فردایش حضور نیروهای امریکایی را برای حفظ امنیت در کشورش ضروری دانست ، مخاطب قرار دهد و بنا بر خواست مردم ، گستاخی اش را به تمامیت ارضی ایران ، بر دهانش بکوبد!...
چند صد هزار شهید پاکباخته یِ وطن برای دفاع از خاک و ناموس این سرزمین در برابر عراق و متحدانش،
بهمراه دنیایی از خدمات زیرساختی و جاری که در این سالها به رایگان و یا به ارزانی از ایران ، آن هم در شرایط تحریم ما مردم به این کشور ارسال شده است را ، فراموش نمیکنیم ...
اصرار عراق بر عربی بودن خلیج فارس با موضع گیریهای امارات و عربستان خیلی فرق دارد ...
اگر قرار است این کشور هم بعد از این همه هزینه رویِ دستِ مردم ایران گذاشتن، هر فرصتی که برای خوش رقصی پیدا کرد، اینگونه لگد بزند و هیچکدام از رجال به رویِ مبارک هم نیاورند، آقایان بفرمایند؛ نتیجه دیپلماسی عزت که میگفتند همین است ؟!!!Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy