Monday, May 29, 2023

صفحه نخست » پیام بیژن اشتری به امام جمعه کرج

berlin.jpgحجاب اجباری دیوار برلین نظام

آقای امام جمعه کرج بدان دیوار برلین چیز بدی بود و باید فرو می‌ریخت چون نماد ظلم و ستم بود

بیژن اشتری

پنج ماه پیش که از حجاب اجباری به عنوان«دیوار برلین نظام» یاد کردم برخی دوستان انتقاد کردند که این حرف غلو آمیز است.آن زمان جنبش پوشش اختیاری مثل حالا فراگیر نشده بود و کمتر کسی تصور می‌کرد زنان و دختران ایرانی در چنین ابعادی پوشش خود را به ابزاری برای نافرمانی مدنی تبدیل کنند.حالا حتی خود پایوران نظام هم متوجه قضیه شده‌اند.در خبرها خواندیم که امام جمعه کرج گفته است«با این لایحه حجاب نمی توان جلوی فروریختن دیوار برلین نظام را گرفت.»

اما دوست دارم به این آقای امام جمعه بگویم: حاج آقا دیوار برلین چیز بدی بود و باید فرو می‌ریخت چون نماد ظلم و ستم بود،چون ابزار قدرت نمایی یک رژیم استبدادی بود،چون خلاف طبیعت بشری بود،چون خلاف عقل سلیم بود، چون باعث جدایی مردم از یک‌دیگر بود،چون با ارزش های پذیرفته شده انسانی ناسازگار بود ،چون ستمگرانی که دیوار برلین را ساخته بودند هدف اصلی‌شان اعمال قدرت بر مردم بود، چون دیوار هویت‌بخش و تحکیم‌کننده حکومت جعلی و دروغین آن ها بود.

حاج آقا، دیوار حجاب شما هم عملا فروریخته است، بنا به همان دلایلی که دیوار برلین فروریخت.حداقل از تاریخ درس بگیرید.حاکمان آلمان شرقی‌از فرصت چند ماهه پس از سقوط دیوار برلین استفاده کردند تا در آینده عقوبت کمتری شامل حالشان شود.احمقانه‌ترین کاری که می‌توانستند بکنند تلاش برای دوباره علم کردن دیوار فروریخته‌شان بود.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy