Monday, Aug 7, 2023

صفحه نخست » فیلم گوشمالی زنان فضول چادری

di1.jpgدیگربان - زنان آزادی‌خواه در کرمانشاه همسر فضول حسین علیخانی، یکی از قربانیان بشار اسد در کرمانشاه را در خیابان و خانه‌اش ادب کردند. نماینده خامنه‌ای در کرمانشاه هم این برخورد را محکوم کرده و گروهی از موافقان حجاب اجباری هم در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

در بابلسر هم زنان و مردان آزادی‌خواه همسر و دختر جانعلی موسی‌زاده یکی از قربانیان جنگ هشت ساله را به خاطر مزاحمت و فضولی ادب کردند.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy