Monday, Oct 30, 2023

صفحه نخست » موش‌دوانی حامیان حماس در لندن برای مبارزه با اسرائيل!

یکی از حامیان حماس که باور دارد رستوران‌های مک‌دونالد دست یهودیان و اسرائیل است، ده‌ها موش را که با اسپری آنها را به رنگ پرچم فلسطین درآورده، داخل یکی از شعب این رستوران در لندن ول کرد و رفیق‌اش هم از وی فیلم گرفت!

ویدئوی مربوطه این روزها در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و «فرد مبارز» و موش‌رنگ‌کن فریاد می‌زند «فلسطین آزاد»!Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy