Monday, Mar 4, 2024

صفحه نخست » نه خُرد‌کننده مردم به حکومتِ اسلامی، کوروش گلنام

Kourosh_Golnam_2.jpgمردم رفراندوم را به حکومت تحمیل کردند

۱. با وجود همه التماس‌ها، پروپاگانداها، نیرنگ‌ها و حتا تهدیدهایِ حکومت، بیش‌ترین شمار مردم در یک هم‌بستگی ملیِ ارزشمند و در حقیقت یک رفراندم تحمیلی به حکومت، نه بزرگ و خُردکننده خود را گفتند و یک‌بار دیگر آشکارا به جهانیان نشان‌دادند که این حکومتِ تبهکار و فاسد نماینده مردم ایران نیست و جز اقلیتی کوچک، پایگاهی در میان مردمِ ایران ندارد.

۲. بنابر داده‌هایِ حکومت ۴۰٪ مردم در این نمایش شرکت کرده‌اند. نکته نخست در این‌باره این است که کدام ایرانی که با پیشینه رفتار و منش این حکومت آشنا است می‌تواند آمارداده شده از سویِ این حکومت را باور کند؟ نکته دوم، ولی گیریم یک در هزار این‌آمار درست باشد، آن‌گاه رای باطله را که خبرها نشان می‌دهد بسیار زیاد است اگر حساب کنیم شاید به ۲۰٪ رای برسیم. البته همه می‌دانند که ناداری‌وبیکاری سببِ فروش رای نیز شده است که روشن نیست چه شمار از این ۲۰ را در بر می‌گیرد. اجبار به رای دادن برای نیروهای نظامی، شماری کارمندان و کارگران نیز خود یک جنبه دیگر از آرایِ داده شده را در بر می‌گیرد که روشن نیست چه میزان از این رای‌‌های اجباری حقیقی و یا رای باطله بوده است. تنها بخشی که می‌تواند رای حقیقی داشته باشد هم‌آن شمار اندک وابستگانِ فاسدِ حکومت هستند که شریکان حکومت در دزدی، فساد، آدم‌ربایی، آدم‌کشی، ترور و تبهکاری و در یک واژه دشمنانِ اکثریت مردم ایران هستند. در این رفراندم، بیش‌ترین بخش جامعه ایران بیزاری خود را از این اقلیت و رهبر خونریز و فاسد آنان یک‌بار دیگر اعلام داشته است.
۳. اکنون خوانندگان گرامی در لینکِ زیر به سخنان آخوند خامنه‌ای در بهارِ سالِ ۱۳۸۰ گوش کنند. او کشورهای غربی را متهم می‌کند که در انتخاباتِ آن‌ها ۴۰٪ مردم شرکت می‌کنند و این ننگ است برای این مردم و دولت‌ها. اینک پرسش پایه‌ای این‌است‌که: خامنه‌ای امروز با این"ننگ" چکار خواهد کرد؟

https://www.youtube.com/shorts/8kVJSGIgpeA?feature=shareCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy