Sunday, Apr 14, 2024

صفحه نخست » عاقبت فیل موش زائید، علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgو در یک راهزنی دریایی توسط سپاه در تنگه هرمز،یک کشتی اسرائیلی با پرچم پرتغال توقیف شد.

بعد از به هلاکت رسیدن سلیمانی در عراق ،معامله ای انجام شد. که رژیم یک منطقه خالی از نیروهای آمریکایی در پایگاه این کشور ،در عراق را،طوری موشک پرانی کند.که تلفات جانی نداشته باشد و چنین هم شد. اینک به نظر می رسد.

این بار نیز معامله ای صورت پذیرفته،که موشک های رژیم ،یک منطقه خالی از سکنه در اسرائیل را موشک باران کند. چون رژیم به خوبی میداند،که هرگونه بازی کردن با دم شیر،بازی با آتش و سرانجام مرگ این رژیم را در پی خواهد داشت.

از طرفی، اگر هم به این اقدامات نمایشی بسنده شود. ازین پس متحدین منطقه ای رژیم،تره هم برای خامنه ای و دشمن تراشی و دشمن گوئی مکرر و تهدید هایش علیه اسرائیل و آمریکا ،خرد نخواهند کرد. پایان این ماجرا ،در هر دو صورت باخت - باخت این بساط و رقم خوردن مرگ نهایی اش است و بس.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy