Monday, Apr 15, 2024

صفحه نخست » بسته شدن دو سفارت خانه اروپایی در ایران

embassy.jpgسفارت هلند در تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

هلند اعلام کرد سفارت این کشور در ایران تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

وزارت امور خارجه هلند این تصمیم را بعلت افزایش تنش میان تهران و اسرائیل اعلام کرد.

همچنین کی‌ال‌ام هلند پروازهایش را بر فراز آسمان ایران و اسرائیل تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد.

کنسولگری سفارت ایتالیا در تهران تا اطلاع بعدی تعطیل شد

سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرد که کنسولگری این سفارت از تاریخ ۲۶ فروردین تا اطلاع ثانوی برای عموم بسته است.

سفارت ایتالیا افزود کهه خدمات ضروری کنسولی برای شهروندان ایتالیایی تضمین شده است.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy