جمعه 15 اسفند 1382

احمد پوري مترجم: بهترين ترجمه شعر را احمد شاملو انجام داده است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
ترجمه شعر افق هاي جديدي را پيش روي شاعران مي گذارد و آنها را با عرصه هاي هنر در فضايي متفاوت آشنا مي سازد.
به گزارش خبرنگار ادبي خبرگزاري كار ايران, ايلنا, احمد پوري گفت: در صد سال اخير ترجمه شعر تاثير بسزايي در ادبيات معاصر ايران گذاشته و پيدايش قالب هاي نو درشعر فارسي كه قبلا بي سابقه بوده دليلي بر اين مدعاست .
وي افزود: مترجم بايد در ترجمه فضاي شعر را القا كند و وفاداري به ترجمه تحت لفظي كلمات شعر نمي تواند فضايي را كه شاعر به وجود آورده به خواننده القا كند.
پوري, مترجم مجموعه" تو را دوست دارم چون نان و نمك" در ادامه با بيان اين مطلب كه هدف غايي يك مترجم از ترجمه شعر, فراهم كردن زمينه لذت براي خوانندگان است گفت: بسياري از ترجمه هايي كه در حال حاضر روانه بازار مي شوند بيشتر شبيه نثر هستند كه هيچ فضايي را براي خواننده ايجاد نمي كند و اگر اسم شاعر را از پاي اين ترجمه ها برداريم خواننده ها واقعا احساس نمي كنند كه با متني كه روبه رو هستند شعر است.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: اگر به اشعار لوركا و مارگريت بيگل با ترجمه احمد شاملو نگاه كنيم و دو متن را با يكديگر مقايسه كنيم مي بينيم كه شاملو در اين ترجمه ها شاهكار كرده است.
وي در پايان اضافه كرد: به نظرمن ترجمه هاي شاملو از متن اصلي اين اشعار موفق تر بوده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5355

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد پوري مترجم: بهترين ترجمه شعر را احمد شاملو انجام داده است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016