جمعه 26 تير 1383

“همه‌ي مردان شاه” لطف‌الله ميثمي منتشر شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
نشر صمديه كتابي با موضوع تاريخ آزاديخواهي مردم ايران از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامي را منتشر كرد.
به گزارش بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ”همه‌ي مردان شاه” نوشته استيفن كينزر، خبرنگار نيويورك‌تايمز در زمان دكتر مصدق است كه در آن، نويسنده چكيده‌اي از تاريخ آزاديخواهي مردم ايران را از نهضت مشروطيت تا انقلاب اسلامي بررسي مي‌كند.
به گفته يكي از مسؤولان نشر صمديه، تاكيد اساسي كتاب بر جنبش ملي شدن صنعت نفت است كه همراه برخي اسناد و مكاتباتي كه بين وزارت امور خارجه آمريكا و انگليس در فاصله سال‌هاي 1332-1328 انجام شده و در كتابي تاكنون منتشرنشده است.
نشر كتاب ژورناسيتي است و نويسنده در پايان اين نتيجه را مي‌گيرد كه انفجار برج‌هاي نيويورك نتيجه كودتاي 28 مرداد است. در اين كتاب كه توسط لطف‌الله ميثمي ترجمه شده، مقدمه‌هايي هم از عزت‌الله سحابي، فريد فرجامي و يروان آبراهاميان آمده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين مركز همچنين ”زمزمه عشق”، توشه‌گيري از چند فراز دعاي كميل تأليف لطف‌الله ميثمي را منتشر كرده است. بررسي اين كتاب حاصل بررسي ميثمي طي سال‌هاي 60 و 61 در زندان است كه در آن شرايط سياسي عقيدتي آن زمان در چارچوب اين دعاست.
”وحي دانش رهايي‌بخش” از حبيب‌الله پيمان و ”شريعتي، نقاد سنت، مدرنيته، قدرت“ تقي رحماني از جمله كتاب‌هايي هستند كه اين مركز نشر در آينده منتشر خواهد كرد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10072

فهرست زير سايت هايي هستند که به '“همه‌ي مردان شاه” لطف‌الله ميثمي منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016