يكشنبه 22 آذر 1383

وضعيت نشر کتاب در هفته گذشته، ايلنا

621 عنوان كتاب از 14 تا 21 آذر منتشر شده است

تهران- خبرگزاري كار ايران

621 عنوان كتاب در هفته گذشته 14 تا 21 آذر منتشر شد.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي خانه كتاب بر اساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي اين موسسه اين كتاب‌‏ها در شمارگان 2 ميليون و 479 هزار و 890 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 3993 جلد بود اين 621 عنوان در 654 ميليون و 273 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 263 صفحه منتشر شد.
در هفته گذشته، از ميان 621 عنوان كتابي كه منتشر شد 234 عنوان (38 درصد) چاپ نخست و 387 عنوان (62 درصد) چاپ مجدد، 494 عنوان (80 درصد) تاليف و 127 عنوان (20 درصد) ترجمه بود.
در اين هفته بيشترين چاپ كتاب با 104 عنوان در موضوع‌‏هاي ادبيات و دين منتشر شدند و پس از آن به ترتيب موضوع هاي علوم طبيعي و رياضيات با 75 عنوان ، علوم اجتماعي با 74 عنوان، علوم عملي با 73 عنوان، زبان با 50 عنوان، تاريخ و جغرافيا با 46 عنوان، كليات با 38 عنوان، هنر با 34 عنوان و فلسفه با 23 عنوان قرار گرفته‌‏اند.
در هفته‌‏اي كه گذشت 49 عنوان (8 درصد) براي كودكان و نوجوانان و 95 عنوان (15 درصد) كتاب كمك درسي و آموزشي منتشر شد.
بيشترين چاپ كتاب در تهران از انتشار اهل قلم با انتشار 65 عنوان و در شهرستان‌‏ها، انتشارات بخشايش از قم با اتشار 5 عنوان بود.
بيشترين تاليف در هفته گذشته از اكبر ايراني و عليرضا مختارپور هر كدام با 12

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عنوان در موضوعات مختلف و بيشترين ترجمه از فرهاد همت خواه با 22 عنوان در موضوع‌‏هاي علوم عملي و هنر بود.
در هفته گذشته كتاب هديه احمديه از انتشارات ياس در 50 هزار نسخه منتشر شد كه بيشترين شمارگان را داشت.
همچنين كتاب 21 قصيده از ارواح، جادوگرها و هيولاها از انتشارات افق و كتاب هاي فندوق با بهاي 200 هزار ريال گران ترين و كتاب دعاي عهد از انتشارات نيكراد با بهاي 1000 ريال ارزان ترين كتاب هفته بود.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15449

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وضعيت نشر کتاب در هفته گذشته، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016