دوشنبه 9 آذر 1383

نامه اعتراض‌آميز ناشران نسبت به تشديد مميزي كتاب، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
تعدادي از ناشران فعال، در نامه‌اي به اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، نسبت به آنچه تشديد مميزي كتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عنوان شده است، اعتراض كرده‌اند.
حسن كياييان در اين‌باره به خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) توضيح داد: اعتراض در همين حد بوده است و در اصل به سانسور و مميزي كه تشديد شده است؛ درحقيقت به سانسوري كه بوده و مرتب تشديد مي‌شود. اين نامه دو بخش دارد و خيلي خلاصه در حد دو سه جمله است كه از سوي اكثر ناشران فعال خطاب به اتحاديه نوشته شده و خواهان رسيدگي شده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبير اجرايي اتحاديه درباره اقدام اين اتحاديه در پي نامه گفت: فعلا نامه به دستمان رسيده است و بايد ببينيم چه مي‌شود كرد.
وي در پاسخ به اينكه آيا ايگونه اقدامات با توجه به مشكل كاغذ در ماه‌هاي اخير مي‌تواند در صدد رساندن نشر به بن‌بست و تعطيلي تدريجي آن باشد، عنوان كرد: به هر حال اگر اين اقدام عامدانه و عالمانه هم نبوده باشد، نتيجه‌اش همين شده و من هم نمي‌دانم نيت چه بوده؛ ولي نتيجه‌ داستان كاغذ و بقيه موارد خوب نيست.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14994

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه اعتراض‌آميز ناشران نسبت به تشديد مميزي كتاب، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016