دوشنبه 25 آبان 1383

"زبان خويش‌‏مندي" آدورنو منتشر مي شود، ايلنا

جمادي:‌‏
آدورنو، اگزيستانسياليسم را فلسفه دراماتيك مي داند
انسان انضمامي هايدگر كاذب است

تهران- خبرگزاري كار ايران

به نظر آدورنو آنچه هايدگر بيان كرده در جامعه امروز محلي از اِعراب ندارد و آنچه كه هايدگر پنبه كرد آدورنو آنها را رشته كرد؛

سياوش جمادي مترجم و نويسنده آثار فلسفي در گفت‌‏وگو با خبرنگار سرويس انديشه ايلنا ضمن بيان توضيحاتي درباره آخرين كتابي كه با عنوان "زبان خويش‌‏مندي " از تئودور آدورنو، در دست ترجمه دارد, گفت: نزديك به 40 سال است فلاسفه‌‏اي چون هايدگر، مارسل و ياسپرس و به طور كلي جريان فلسفه اگزيستانسياليسم مطرح شده‌‏اند. بالطبع در اين چند دهه بين دانشمندان و روشنفكران طرفداران هايدگر و پوپر چالشي عميق پديده آمده و در ايران نيز اين مناظرات را مي‌‏توان بين" فرديد" و" آريان‌‏پور"ديد. اين كتاب يكي از جدي‌‏ترين آثاري است كه جريان فلسفه اگزيستانسياليسم درنقد شده‌‏است.
وي ادامه داد: جا دارد چالش‌‏هاي دهه 50 و60 در فضاي سياسي وجامعه دموكراتيك آلمان كه بسيار قابل توجه است مطرح شود و در اين ميان هايدگر توسط سخت‌‏ترين مخالفانش مورد نقد قرار مي‌‏گيرد. اين كتاب لبه تيغ حمله خود را در درجه اول متوجه ياسپرس و هايدگر البته با نگاه مكتب فرانكفورت كرده‌‏است.
مترجم" نيچه به قلم ياسپرس" در پاسخ به انتقادات مطرح شده از جانب آدورنو به هايدگر و يا سپرس گفت: هر فردي كه در جامعه زندگي مي‌‏كند و در شبكه قدرت اسير است، از نظر ياسپرس و نيچه به اموري زايد مي‌‏پردازد, در اين مورد هايدگر نيز مساله مرگ در "هستي و زمان" رامطرح كرده الست. در صورتي كه اگر به هستي و وجود انضمامي خود برگرديم، براي خود من وحشتناك‌‏تر از مرگ و جهنم، بي‌‏پولي است. به نظر آدورنو آنچه كه هايدگر بيان كرده‌‏است،در جامعه امروز كه شاكله‌‏هاي فكري و ذهني آن، مناسبات قدرت است، محلي از اعراب ندارند. به بيان ديگر آنچه كه هايدگر پنبه كرد، آدورنو شخصا آنها را رشته كرد.
جمادي در ادامه گفت: آدورنو معتقد است خشت اول اگزيستانسيا ليسم در جهت كاذب و در وغين قرار گرفته كه در عين حال قدرت زيادي در نمايش فلسفي دارد. او به بيان ديگر اگزيستانسياليسم را فلسفه دراماتيك( نمايش) مي‌‏خواند.
اين مترجم آثار فلسفي به تعلق خاطر اصحاب مكتب فرانكفورت به تفكر فلسفي ديالكتيك اشاره و تصريح كرد: اصحاب مكتب فرانكفورت به تفكر فلسفي ديالكتيك كه در حال جدال با عوامل متناقض و برخواسته از زمينه اجتماعي و تاريخي باشند معتقد هستند. آدورنو انسان انضمامي هايدگر را كاذب مي‌‏خواند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مترجم" هايدگر و سياست" به زبان موسيقايي اين كتاب اشاره كرد و گفت: از نظر فرم و سبك در اين كتاب رشته‌‏هاي وحدت بخش مشاهده مي‌‏شود. بر خلاف اين كه اين كتاب، بخش، فصل و حتي پاراگراف بندي ندارد امري جالب است؛ زيرا آدورنو بر موسيقي و ژورناليسم مسلط بود.
جمادي در انتها ضمن اشاره به اين كه موضع‌‏گيري در شان فلسفه آموز نيست، بلكه بايد به سمت نقد درست پيش رفت، گفت: انتقاد آدورنو به فلسفه اگزيستانسياليسم اساسي و جدي است. او دردمندانه انتقادات ژرفي از نسل خود را بر اين مكتب وارد كرده و انتقاداتش قابل تامل هستند.
گفتني است، جمادي در حال ترجمه كتاب" زبان خويش مندي" از متن آلماني است و ترجمه آن مراحل پاياني خود را طي مي‌‏كند.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14425

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"زبان خويش‌‏مندي" آدورنو منتشر مي شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016