يكشنبه 18 مرداد 1383

جلد دوم “آشنايي با آراي متفكران درباره هنر” از محمد مددپور منتشر شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
كتاب ”آشنايي با آراي متفكران درباره هنر” مجموعه‌اي از حكمت و فلسفه هنر يونان و رم به نوشته دكتر محمدمددپور، كاري از پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسيده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، جلد دوم اين كتاب شامل چهار فصل:1- فرهنگ متافيزيك هنر يوناني و رومي 2-آغاز تاريخ فلسفه يوناني - رومي 3- هنر در فيلسوفان كلاسيك يوناني 4- فلسفه هنر دوران انحطاط فلسفه يوناني - رومي، است.
محمد مددپور در توضيح واژه هنر، آن را به معناي اصيل و شريف يوناني لفظ، يعني تخته techne، هنر يوناني آغازين مظهر متقي، باورع و پارسا بورزد هنر مظهر استيلاي حقيقت تلقي مي‌شد و پاسداري و صيانت از حقيقت را جان مي‌خرد. هنر ازامري هنري سرچشمه نمي‌گرفت، بلكه ازامري قدسي و فوق هنري برمي‌آمد و تجلي مي‌كرد.
داستان هنر يونان رومي اينگونه است كه هنرمند يوناني و رومي به محاكات خوشي‌ها و رنج‌ها حالات و انفعالات پاتوس(pathos) و عادات وسيرتهااتوس(ethos) با صورت معقول و نظامي هندسي مي‌پردازد؛ تا احساس اسارت در گشت زمان دوري فاني و مرگ آلودگي وجود خويش را تلطيف و تعديل كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيكره دختر نيوبي به خوبي، اين حالت هنر يوناني را نشان مي‌دهد. اين زن مظهر انساني است كه احوال و پاتوسي را كه عبارت است از رنج مرگ، با بزرگ منشي و خويشتن داري مي‌پذيرد، و اين چيزي جز پذيرش معقول واقعيت مرگ نيست.
جلد دوم آشنايي با آراي متفكران درباره هنر در 303 صفحه، به شمارگان 2200 و با قيمت 1850 تومان به بازار عرضه شده است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10766

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلد دوم “آشنايي با آراي متفكران درباره هنر” از محمد مددپور منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016