جمعه 30 مرداد 1383

”قال و مقال“ فصلنامه تخصصي نقد و نظريه منتشر مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
فرخنده حاجي‌زاده ـ سردبير مجله فرهنگي هنري بايا ـ در صدد انتشار نشريه ”قال و مقال“ است.
وي در اين باره به خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: عنوان ”قال و مقال“ از اين مصرع حافظ كه “قال و مقال عالمي مي‌كشم از براي تو“ برگرفته شده است كه در قالب يك فصلنامه تخصصي نقد و نظريه منتشر مي‌شود و نخستين شماره‌اش آبان‌ماه آتي عرضه خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حاجي‌زاده كه سردبيري و مديرمسؤولي اين فصلنامه را برعهده خواهد داشت، يادآور شد: ”قال و مقال“ در درجه اول، روي آثار هنري ايراني متمركز خواهد شد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11096

فهرست زير سايت هايي هستند که به '”قال و مقال“ فصلنامه تخصصي نقد و نظريه منتشر مي‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016