يكشنبه 1 شهريور 1383

تازه هاي کتاب: “باورهاي عاميانه در ايران” و “ترانه‌هاي كهن شرقي” منتشر شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
كتاب ”باورهاي عاميانه در ايران“ نوشته حميدرضا شعربافيان توسط انتشارات محقق به چاپ رسيد.
به گزارش بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كتاب در زمينه باورها و خرافات ايرانيان كه از گذشته به يادگار مانده است، در پنج بخش با عناوين: بررسي ساختار خرافات، باورهاي عاميانه در ايران به گزارش سياحان غربي، نقش درباريان و درويشان در رواج خرافات، انحرافات ديني در ميان عامه و تعصبات مذهبي در ميان عامه تنظيم شده است.
نويسنده در اين كتاب علت پژوهش خود در زمينه باورهاي ناصحيح عاميانه يا همان خرافات شايع در ميان مردم كشورمان را، اعتقاد به جنبه كاربرد اين موضوع ذكر كرده است.
كتاب ”ترانه‌هاي كهن شرقي” نوشته حسن نصيري جامي نيز توسط انتشارات محقق به چاپ رسيده است.
نويسنده در اين كتاب به بررسي و نقد تحليل ساختار و درونمايه ترانه‌هاي كهن شرقي بر اساس ترانه‌هاي تربت جام پرداخته است و سعي كرده در كنار ترانه‌هاي بومي، تاريخچه‌اي از پيدايش آن را نيز بازگويد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين كتاب “آخرين نامه‌هاي ياكوپو اورتيس” اثر اوگوفو سكولو با ترجمه مهدي جهان‌آرا توسط اين انتشارات به چاپ رسيده است.
اين رمان در حقيقت بازتاب هيجانات روحي و شيدايي‌هاي جواني نويسنده است. نيكولو اوگوفوسكولو، اولين نويسنده و شاعر اول قرن نوزدهم ايتاليا است كه تاثيري عميق در رمانتيسيسم اين كشور به جاي گذاشت.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11157

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تازه هاي کتاب: “باورهاي عاميانه در ايران” و “ترانه‌هاي كهن شرقي” منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016