شنبه 25 مهر 1383

“زنده‌ باد فساد”، جامعه‌شناسي سياسي فساد در دولتهاي جهان سوم، به بازار آمد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

”زنده باد فساد“!

تعجب نكنيد؛ منظور از اين جمله، هوراكشيدن براي رخنه‌ي فساد در ساختارهاي سياسي و اقتصادي نيست، اين جمله نام آخرين كتاب دكتر علي ربيعي است .

زنده باد فساد، به بررسي جامعه‌شناسي سياسي فساد در دولتهاي جهان سوم مي‌پردازد.

علي ربيعي خود در پشت جلد كتاب، هدف از بررسي‌ها و به تاليف‌درآوردن اثر مذكور را اين‌گونه شرح مي‌دهد:

« حيات اجتماعي و معيشتي بسياري از مردم جهان سوم با رفتارهاي فسادآميز مالي، رشوه، پارتي‌بازي، خويشاوندگرايي و كارچاق‌كني عجين گشته است. بدين‌سان در صورتي كه مردم در كشورهاي جهان سوم بگويند:

«زنده باد فساد!» به بياني، غريب نخواهد بود. زيرا بدون اين روند زندگي به دشواري صورت خواهد گرفت …

مطالعه‌ي كشورهاي جهان سوم به ويژه كشورهايي كه در اين راه به موفقيت‌هايي نائل شده‌اند، براي رجال علمي و برنامه‌ريزان دولتي ضرورتي است. متاسفانه ادبيات نظري در اين زمينه در بسياري از كشورهاي جهان سوم ضعيف است و به نوعي پرهيز از طرح صحيح موضوع از سوي دولت‌ها مشاهده مي‌شود.

در اين كتاب سعي شده است پس از مرور نظري رويكردهاي مختلف، تعاريف موجود پيرامون فساد ارائه و ذهن خواننده با برداشت‌هاي علمي و جهاني آشنا شود. در ادامه به علل فساد در جهان سوم پرداخته شده و رابطه‌ي فساد با ابعاد مختلف اداري، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در جهان سوم مورد بررسي قرار گرفته است. »

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زنده‌ باد فساد، كه ربيعي نسخه‌اي از آن را به خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا ، ارسال كرده ، غير از پيش‌گفتار و مقدمه، در چهار فصل با عناوين “رويكردهاي نظري”، ”فساد در جهان سوم” ، “مطالعات موردي” و ” نتيجه‌گيري و راهكارها” در 270 تنظيم شده است.

چاپ نخست اين كتاب در شمارگان 1000 نسخه، و با قيمت 17000 ريال در اختيار علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد.

ناشر اين اثر، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13184

فهرست زير سايت هايي هستند که به '“زنده‌ باد فساد”، جامعه‌شناسي سياسي فساد در دولتهاي جهان سوم، به بازار آمد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016