جمعه 12 خرداد 1385

تله تخت، چکامه پاسارگاد، سام واثقی

پشتيبانی کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد
http://www.savepasargad.com


در این حماسه اگر هزاره ها
شرر می زنند بر چکامه های ما...

به سودای درد رکسانه ها(٢)
شرمسارم
بر آرمگه دلیران پارس، کو
رستند خاموش ز افسانه های ما...

در آغوش دخت گریان داریوش (٣)
نگاه سکندر شکسته، هنوز
سکوت پگاه وُ شب دشت مرغاب را
مدهوش
مدهوش زیباترین ترانه های ما...

در چهار باغ گویند
پیک پُسَیدُن(٤) ز سیوند
به پارسا کده زده ره که سیلاب بادا،
نابود
بازمانده ستون ویرانه های ما!

من از مهر زروان وُ مرزداران پارس
به مرز گذرناپذیر زمان
دیر پاییست گذر کرده ام
جاودان است شکوه یادمانه های ما...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

باز آن خواهد بود...
کز این آب سهمگین جهل
که بارها حاکمان بر من گشوده اند،
نخواهد گذشت
قطره ای بر سرشت گنجینه های ما...


(١) تله تخت بناییست بر تپه ای در دشت پاسارگاد. برخي معتقدند تله تخت، زنداني بر جاي مانده از دوره هخامنشي است و برخي ديگر اين بناي عظيم را متعلق به مقبره يكي از نزديكان كوروش، احتمالا مادر او امي دانند.
(٢) رکسانه دختر كوهورتانوس والی بلخ و همسر اسکندر مقدونی.
(٣) استاتیرا‌ دختر داریوش سوم هخامنشی و همسر اسکندر مقدونی.
(٤) Poseidon

سام واثقی، دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۵

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30236

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تله تخت، چکامه پاسارگاد، سام واثقی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016