سه شنبه 23 خرداد 1385

"جهان و سپيده‌دم سليمانيه"؛ بازسرايی‌ سيدعلی صالحی از شعرهای شيرکو بی‌کس منتظر مجوز نشر است، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب

«جهان و سپيده‌دم سليمانيه» - شعرهايی از شيرکو بی‌کس که توسط سيدعلی صالحی بازسرايی شده -، پنج ماه است در انتظار دريافت مجوز نشر به‌سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار بخش کتاب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين دفتر شامل بازسرايی شعرهای شاعر کرد عراق، در ۴۰۰ صفحه و با همراهی مترجمانی چون محمدرئوف‌ مرادی، امير جليليان و مريوان حلبچه‌ای مهيا شده و از سوی انتشارات نگاه منتشر خواهد شد.

تازه‌ترين اثری که از صالحی منتشر شده، دفتر دوم مجموعه آثار اين شاعر، شامل پنج کتاب از بازسرايی‌های متون کهن است.

او که اکنون به آماده کردن دفترهايی از شعرهای رفيق صابر و لطيف هلمت مشغول است، بازسرايی دفتری از شعرهای چارلز بوکوفسکی با ترجمه افشين هاشمی و کورش بيک را نيز توسط انتشارات ابتکار نو منتشر خواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«از آوازهای کوليان اهوازی»، «منظومه‌ها»، «ليالی‌ها»، «عاشق شدن در دی‌ماه، مردن به وقت شهريور»، «دير آمدی ری‌را»، «نامه‌ها» » «چيدن محبوبه‌های شب»، «دعای زنی در راه، که تنها می‌رفت» و «يوماآنادا» از جمله مجموعه‌های منتشر شده‌ی صالحی‌اند.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30481

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"جهان و سپيده‌دم سليمانيه"؛ بازسرايی‌ سيدعلی صالحی از شعرهای شيرکو بی‌کس منتظر مجوز نشر است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016