شنبه 8 مهر 1385

نجف دريابندری: ادبيات ما ابتدايی است، مانده تا جهانی شود، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات

نجف دريابندری معتقد است: آثاری که از ما ترجمه شده‌اند، با استقبال زيادی مواجه نمی‌شوند؛ چراکه ادبيات‌مان هنوز ابتدايی است.

اين مترجم پيشکسوت در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار بخش ادب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ تصريح کرد:‌ عقيده‌ام اين است که ادبيات ما بسيار ابتدايی است و مانده تا جهانی شود. نبايد فراموش کرد که رمان در ايران حدود ۴۰ ، ۵۰ سال است که نوشتن‌اش باب شده و آثاری که نوشته شده، ادبيات قابل توجهی نبوده است.

وی افزود: آثاری که از ما ترجمه شده، قدری خوانده می‌شوند؛ اما بسياری از ترجمه‌ها هم خوانده نمی‌شوند.

دريابندری در عين حال ياد‌آور شد: معتقد نيستم که چون ترجمه آثار بد بوده، آثار ايرانی مورد توجه قرار نگرفته‌اند؛ ممکن است ترجمه خوب، بد يا متوسط باشد، اما اين دليل استقبال نکردن نيست؛ بلکه کيفيت رمان و مساله نوشتن و نويسنده اهميت دارد. رمان چيزی است که برای سرگرم کردن مردم و لذت بردن خواننده نوشته می‌شود که ضمن آن، مسائل اجتماعی و مضمون رمان نيز مطرح است؛ ولی اصل اين است که خواندنی‌ و شيرين باشد و حتا اگر شيرين نباشد و تلخ هم باشد، تلخی آن مزه‌ای داشته باشد. اما اين شرايط در رمان‌های فارسی جمع نشده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين مترجم پيشکسوت متذکر شد: آن‌چه ترجمه شده و مورد قبول جامعه غربی قرار نگرفته، به‌دليل ابتدايی بودن آن آثار است که هنوز آن‌طور که بايد، پرورده نشده‌اند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31592

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نجف دريابندری: ادبيات ما ابتدايی است، مانده تا جهانی شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016