دوشنبه 29 آبان 1385

فرهنگ املايی خط فارسی با ۳۰۰۰۰ مدخل منتشر شد، مهر

فرهنگ املايی خط فارسی به اهتمام مشترک دکتر علی اشرف صادقی و زهرا زندی مقدم در قريب به ۳۰۰۰۰ مدخل و در ۶۲۰ صفحه منتشر شد .
به گزارش خبرنگار مهر ، اين فرهنگ در قطع وزيری و با بهای ۶۵۰۰۰ ريال با جلد شوميز و ۸۰۰۰۰ ريال در اختيار علاقمندان قرار گرفته است .

از آنجا که به خاطرسپردن تمام قواعدی که در دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده ، برای همگان امکان پذير نيست و از سوی ديگر ، عموم نويسندگان اعم از محققان ، نثرنويسان ، شاعران ، ويراستاران ، روزنامه نگاران ، منشيان و ... هنگام نوشتن کلمات مرکب و مشتق و بعضی کلمات دو املايی يا سه املايی ديگر دچار ترديد می شوند ، فرهنگستان راه چاره را در آن ديده که دست به انتشار فرهنگ املايی مبتنی بر قواعد دستور خط فارسی بزند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32178

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فرهنگ املايی خط فارسی با ۳۰۰۰۰ مدخل منتشر شد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016