جمعه 1 تير 1386

ديدار دوستانه با مهدی جامی، مدير راديو زمانه با حضور ابراهيم نبوی، معصومه ناصری و شهزاده سمرقندی، شنبه ۳۰ ژوئيه در کلن

برنامه ای از:
کانون عکس و فیلم "کلوز آپ"

هم ميهنان عزيز!

دوران تازه، رسانه‌های تازه می‌طلبد. رسانه‌هايی که دموکراسی را باور کنند و دموکراسی را منتشر کنند.

روشنگری و رساندن اخبار واطلاعات درست و بدون جهت گيری در شکل گيری جامعه دمکراتيک موثرند. اهميت اين گونه رسانه‌ها در جامعه ما امروز بيشتر از گذشته احساس می‌شود. برای شنيدن از اين نگاه متفاوت و تازه در دنيای رسانه‌های فارسی زبان کانون عکس و فيلم "کلوز آپ" از مدير راديو زمانه "مهدی جامی" دعوت کرده تا با او درباره راديو زمانه و تاثيرش بر جامعه ايرانی گفتگو کنيم.

روز شنبه سی ام يونی در ديداری دوستانه با او و چند تن از همکاران راديويی‌اش، ابراهيم نبوی، معصومه ناصری و شهزاده سمرقندی، به گفتگو می‌نشينيم. با حضور خود و ارائه نظرات و پيشنهادهای خود به بهتر شدن برنامه‌ها کمک کنيد.

اين برنامه به زودی در آخن و بروکسل هم برگزار می شود.


تلفن اطلاعات: اختر قاسمی ۵۹۳۱۲۳۷ـ ۰۱۶۳

زمان: شنبه: ۲۰۰۷-۰۶- ۳۰
ساعت : ۱۹
Souterrain
Ubierring 47
50678 köln
Tel. 0221 3109428
sout@souterrain-koeln.de
ايستگاه
با تراموا ۱۵ و ۱۶ Ubierring

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33522

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار دوستانه با مهدی جامی، مدير راديو زمانه با حضور ابراهيم نبوی، معصومه ناصری و شهزاده سمرقندی، شنبه ۳۰ ژوئيه در کلن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016