چهارشنبه 24 مرداد 1386

سخنرانی و گفت و شنود در باره‌ راديو زمانه با حضور مهدی جامی و همکارانش، بروکسل، ۲۵ اوت

اروپرس در راستای تلاش ها برای همگرائی، گفتگو و يکی شدن کانون های فرهنگی ايرانيان در اروپا، راديو زمانه ی نوپا را که هم آوا و هم سن و سال خود می باشد، به شما می شناساند.

هم ميهنان عزيز!
دوران تازه، رسانه‌های تازه می‌طلبد. رسانه‌هايی که دموکراسی را باور کنند و دموکراسی را منتشر کنند.
روشنگری و رساندن اخبار واطلاعات درست و بدون جهت گيری در شکل گيری جامعه دمکراتيک موثرند. اهميت اين گونه رسانه‌ها در جامعه ما امروز بيشتر از گذشته احساس می‌شود. برای شنيدن از اين نگاه متفاوت و تازه در دنيای رسانه‌های فارسی زبان، اروپرس از مدير راديو زمانه "مهدی جامی" و چند تن از همکاران راديويی‌اش، ابراهيم نبوی، شهزاده سمرقندی، دانيال کشانی و پژمان اکبرزاده دعوت کرده تا در ديداری دوستانه با آنان درباره راديو زمانه و تاثيرش بر جامعه ايرانی گفتگو کنيم.
زمان: روز شنبه ۲۵ اوت ، ساعت ۱۵
مکان:
90 Avenue d’Auderghem - 1040 Bruxelles
ورود رايگان است

برای دريافت آگاهی بيشتر : انور مير ستاری- ۴۷۵۷۱۶۹۲۵– ۰۰۳۲

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34038

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنرانی و گفت و شنود در باره‌ راديو زمانه با حضور مهدی جامی و همکارانش، بروکسل، ۲۵ اوت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016