جمعه 30 آذر 1386

مراسم اهدای جايزه‌ گلشيری برگزار شد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب

مراسم اهدای هفتمين دوره‌ی جايزه‌ی هوشنگ گلشيری عصر امروز (جمعه) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بخش کتاب خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين دوره که «سالمرگی» اصغر الهی (رمان)، «عقرب روی پله‌های راه‌آهن انديمشک يا از اين قطار خون می‌چکه قربان» حسين مرتضائيان آبکنار (رمان اول)، «عسگرگريز» محمدآصف سلطان‌زاده (مجموعه‌ی داستان) و «زندگی مطابق خواسته‌ی تو پيش می‌رود» اميرحسين خورشيدفر (مجموعه‌ی داستان اول) به‌عنوان آثار برتر معرفی شدند، فرزانه طاهری - مديرعامل بنياد گلشيری - با اشاره به مشکلاتی که در پيدا کردن محل برگزاری جايزه داشته‌اند، گفت: «نقش ۸۳» (داستان‌های برگزيده‌ی جايزه در سال ۸۳) هنوز در پيچ و خم انتشار مانده و «نقش ۸۴» هم به‌دليل اشکال در ساز و کار جايزه‌ی دوره‌ی قبل فراهم نشد.

او همچنين با اشاره به شايعه‌ی درگذشت سيمين بهبهانی و توضيحاتی در اين زمينه، عنوان کرد: بياييد آرزو کنيم داستان فارسی در محيطی مساعدتر ببالد و چنان‌که طبيعت داستان است، آزادانه رشد کند و بتواند داستان باشد.

همچنين نسترن موسوی - دبير جايزه‌ی گلشيری - با بيان اين‌که هفتمين دوره‌ی جايزه‌ آغازی شکوه‌آميز داشته و با نگرانی‌های بسياری در تداوم کار روبه‌رو بوده است، گفت: اين سحر ادبيات است که هرچه هم از دست بدهيم، آرمان‌ها و آرزوهای‌مان برای خودمان است و چه کسی می‌تواند داستان‌نويسی را که به نيروی داستان پی برده است، مقهور خود کند و راز تداوم داستان نيز همين اراده‌ی نويسنده است.

او در ادامه عنوان کرد: وضعيت دشوار کسب مجوز موجب کسل‌ شدن همگان شده است و هرچه انتشار می‌يابد، اندک است و به‌همين ‌خاطر بنياد گلشيری برای انتخاب آثار با دشواری‌های بسياری روبه‌روست و اگر وضع انتشار به‌همين منوال باشد، به‌خاطر ارائه‌ نشدن بسياری از آثار به ناشران و انتظار طولانی‌مدت برای مجوز و وارد نشدن آثار به فهرست، ممکن است سال آينده از جايزه خبری نباشد.

وی افزود: با اين حال، کميته‌ی جايزه کار خود را برای سال آينده آماده کرده و فهرست اوليه‌ی آثار برای داوران درحال تکميل است.

موسوی با اشاره به روند برگزاری جايزه‌ی گلشيری و نحوه‌ی داوری‌ها در دوره‌ی هفتم، گفت: هیأت‌مديره‌ی جايزه‌ی گلشيری درنظر دارد، با استفاده از تجربه‌های سال‌های پيش، از مشکلات برگزاری جايزه در دوره‌های بعدی بکاهد.

در ادامه‌ی اين مراسم، فيلمی از داستان‌خوانی نامزدها پخش شد.

اما در مراسم اهدای جوايز، در بخش رمان اول، لی‌لی گلستان بيانيه‌ی هیأت داوران رمان: کامران بزرگ‌نيا، محمود حسينی‌زاد، مهناز کريمی، لی‌لی گلستان و حميدرضا نجفی را خواند و بابک احمدی، جايزه‌ را به حسين مرتضائيان آبکنار برای «عقرب روی پله‌های راه‌آهن انديمشک يا از اين قطار خون می‌چکه قربان» اهدا کرد.

حلقه‌ی کنفی (وحيد پاک‌نيت)، خرچنگ‌های بلوری (مصطفی دشتی)، آقاجان شازده (شهلا سلطانی) و بيمار مقيم (حسين سليمانی) ديگر نامزدهای اين بخش معرفی شده بودند.

در بخش رمان، محمود حسينی‌زاد به‌نمايندگی از داوران، بيانيه را خواند و اصغر الهی برای «سالمرگی» جايزه‌اش را از بهمن شعله‌ور گرفت.

سرخی تو از من (سپيده شاملو) و خط تيره آيلين (ماه‌منير کهباسی) دو نامزد ديگر اين بخش بودند.

در بخش مجموعه‌ی داستان، محمد يعقوبی به‌نمايندگی از هیأت داروان مجموعه‌ی داستان: علی خدايی، ناهيد طباطبايی، محمود فلکی، يعقوب يادعلی و محمد يعقوبی بيانيه را خواند و حميدرضا نجفی جايزه‌ی محمدآصف سلطان‌زاده - نويسنده‌ی افغان مقيم دانمارک - را برای «عسگرگريز» به محمد تقوی داد.

نامزدهای ديگر اين بخش، باقی‌مانده‌ها (محمدرحيم اخوت)، بيرون پشت در (ناصر زراعتی)، زنی با چکمه‌های ساق‌بلند سبز (مرتضی کربلايی‌لو)، من عاشق آدم‌های پولدارم (سيامک گلشيری) و لکه‌های گل (علی صالحی) بودند.

در بخش مجموعه‌ی داستان اول، ضياء موحد جايزه‌ی اميرحسين خورشيدفر را برای «زندگی مطابق خواسته‌ی تو پيش می‌رود» اهدا کرد و ناهيد طباطبايی بيانيه‌ی هیأت داوران را خواند.

ديگر نامزدهای اين بخش عبارت بودند از: (سعيد بردستانی)‌، شب‌های چهارشنبه ( آذردخت بهرامی)، زندگی مطابق خواسته‌ی تو پيش می‌رود (اميرحسين خورشيدفر)، چرت کوتاه (ليلی دقيق) و فردا می‌بينمت (سودابه اشرفی).


بيانيه‌ی هیأت داوران برای انتخاب‌ها

به گزارش ايسنا، در متن بيانيه‌ی هیأت داروان، انتخاب آثار به اين شرح توضيح داده شده بود: توفيق نسبی در استفاده از تکنيک راويان گوناگون با روايت‌های مکمل هم که به مدد گونه‌ای خاص از راوی اول‌شخص به خلق متنی چندصدايی و متکثر انجاميده است، خلق تصاويری تکان‌دهنده و تنيده از مرگ و زندگی، شور و آرمان‌خواهی، فقر و جهل، عشق و حسرت، سرخوردگی‌ها و ناکامی‌های سه نسل، ايجاز در عين خلق شخصيت‌های متنوع و ملموس با لحن‌های متفاوت در گفت‌وگوها، توفيق در خلق روايتی تکه‌تکه با لايه‌های داستانی متعدد و فرمی پيچيده، تداخل و فشردگی زمان‌ها در خدمت ساختاری هوشمندانه، زبانی موجز و روان در روايت، از دلايل انتخاب «سالمرگی» اصغر الهی عنوان شدند.

هیأت داروان، گشودن منظری نامتعارف به جهان داستان جنگ و تبديل آن به رويدادی وهمی و باورپذير کردن تصويرهای هولناک از رنج قربانيان گمنام خشونت، نمايش تأثيرگذار زخم التيام‌نيافتنی جنگ بر روان ناقهرمانان در روايتی تکه‌تکه و غيرخطی از حاشيه‌ی جنگ، استفاده‌ی درست و بجا از تکنيک شکست و تداخل زمان‌ها، ايجاز در فضاسازی و خلق تصاوير غريب و درخور جهانی معلق ميان واقعيت و رؤيا يا کابوس، به‌کارگيری زبانی دقيق و بی حشو و زوايد و گفت‌وگوهايی درخورِ فضاهای کابوس‌وار، و خلق نمونه‌ای موفق از رمان مکان با محور قرار دادن مکان به ازای شخصيت را به‌عنوان دلايل انتخاب رمان «عقرب روی پله‌های راه‌آهن انديمشک يا از اين قطار خون می‌چکه قربان» حسين مرتضائيان آبکنار عنوان کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نگاه به جنگ از منظری ديگر با ارائه‌ی تصاوير قوی و عميق از اميد و نوميدی، تباهی و جهل و درماندگی انسان‌های گرفتار در ميانه‌ی خشونت و ويرانی، فضاسازی سنجيده، ماهرانه و تأثيرگذار و آميختن خلاقانه‌ی درونمايه و زبان متناسب با مضامينی اغلب بکر، درگير کردن مخاطب با استفاده‌ی بجا و مناسب از عناصر داستانی مانند زبان، پی‌رنگ و شخصيت‌پردازی، ايجاد کشش با گفت‌وگوهای مؤثر و پيش‌برنده‌ی داستان و انتخاب زاويه‌ی ديد مناسب، طنزی ظريف که زشتی جنگ را داستانی کرده است، و تنوع و تازگی در تکنيک‌های روايت نيز به‌عنوان دلايل انتخاب مجموعه‌ی داستان «عسگرگريز» محمدآصف سلطان‌زاده اعلام شدند.

هیأت داروان همچنين روايت سيال و ريزبينانه‌ی روابط به‌ظاهر پيش پاافتاده‌ی آدم‌های طبقه‌ی متوسط و تراژدی‌های کوچک خانگی در فضاهايی آشنا و معاصر، ارائه‌ی چشم‌اندازی متفاوت و ديگرگونه از تنهايی آدم‌ها و کسالت رخوت‌آور زندگی شهری، نگاه مدرن به فضای داستان‌ها که به خواننده امکان همراهی و کشف لايه‌های زيرين را می‌دهد، پرداخت ماهرانه‌ی فضای داستانی به طوری که در بعضی از داستان‌ها فضا عنصر غالب می‌شود، پرداخت دقيق و ماهرانه‌ی شخصيت‌ها در بافت داستان و خلق شخصيت‌هايی قابل توجه و باورپذير، خلق مؤثر و مبتکرانه‌ی لحظات داستانی با استفاده از شخصيت‌ها، مکان‌ها و وقايع محدود، ساختار يک‌دست و منسجم با قطع و وصل‌های بجا و درست در بيش‌تر داستان‌های مجموعه، نثری روان با جملات چندوجهی که در عين اندوه طنزی در خود نهفته دارند، و لحن هماهنگ با فرم در بيش‌تر داستان‌ها و حفظ آن در روند روايت را به‌عنوان ويژگی‌های مجموعه‌ی داستان «زندگی مطابق خواسته‌ی تو پيش می‌رود» اميرحسين خورشيدفر معرفی کردند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35292

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مراسم اهدای جايزه‌ گلشيری برگزار شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016