چهارشنبه 10 بهمن 1386

ساعت به سدهء پانزده قاف، شعری از بتول عزيزپور

بتول عزيزپور
به جيحونِ قاف و غَم / به خَشم شو / عَبَث در عَبَث مَشو - بِشو! بِشور - بِشور / تار و تزوير را - پُود و تکفير را / پار را - کار را - سوار را / قُدّوسِ قَدَم / مَقتولِِ قَلَم / روی در خون نوشت / خَم زد و کَم نوشت / کَم - کَم / کَم کَمين کَمين کَمين

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به دَشت بگذر و
بِدَشت را
به دَشت آر
حیّ و
هاء را
چنان بِکَش چُنين بِبَر
بِبُر بِکُش

به جيحونِ قاف و غَم
به خَشم شو
عَبَث در عَبَث مَشو بِشو !
بِشور بِشور
تار و تزوير را پُود و تکفير را
پار را کار را سوار را
قُدّوسِ قَدَم
مَقتولِِ قَلَم
روی در خون نوشت
خَم زد و کَم نوشت
کَم کَم
کَم کَمين کَمين کَمين
کَمترينْ کَمين
فتنه فرمايشيد
کَژ مَژِ
گُو بِگُو
قُلْ هُوَ الْقادِرُ
قادِرِين قادِرُون
بَر نِوشت
سرنوشت
عَذَّبَ عَذَّبَ
عَذَابَاً عَلَیْکَ
عَلَیْکُم عَذَابَاً
هی نوشت هی سِرِشت
هی فِرِشتک فِرست
کَم مَزن
دل‌هایِ تاريک را جمع بزن
بزن !
کَمين کُن کَمين
در کِنار
اين‌‌طَرف آن‌طَرف
آن دو سُو
رو به رو
چار سُو
زير و رو
باش و باش
سَر بِزن
دار !
پاسُ و دار !
در بِزن !
فَکّ شکَن فَکّ شکَن فَکّ شکَن
در فِکَن
زنده در چاه فِکَند
مِنَ اَل مِنَ اَل مِنَ اَل
مِنَ اَلکَافِرِين

تو تَرس را
کُتِ هوا و حَرف را
پُشت و رو مَپُوش پُوش !
کَتِ دما و برف را نِیُوش
بِگوش بِگوش بِگوش
گوش !
نقطه نُمره می‌دهد
بُکُوش !
قاف را کاف را نقطه‌الکاف را
برَ هم بِزن مَزن بِزن
بارالها
کَمند
بَر سَهَندِ جَم فِکَن
جَمکَرانِ جَمّ را
جُمجُمَک
پَسْخَمِ تَن بزن
پَس بَرآ !
پس ببار
بَر دلِ زمين
زمينِ دل
خزر ببار
خبر بيار
ببار بيار
برگِ تَنوِير پوش
نوش و نوش را
تَنْ تَنا را تَنا
تَنْ تَنَنْ را به گوش باش
هوش باش
گوش باش گوش
به هوش و گوش و نوش باش!

بهمن ۱۳۸۵

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35769

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ساعت به سدهء پانزده قاف، شعری از بتول عزيزپور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016