سه شنبه 7 اسفند 1386

شعری بخوان! که عطرِ علف بيشتر شود، رضا مقصدی

رضا مقصدی
...زيباست لحظه های درخشان ِجان ِعشق / گر شورِ عاشقانه ی ما پرده در شود / دنيا به چشم چشمه ی ما قهوه يی ترست / وقتی که آه ِآبی ی ما بی اثر شود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


حرفی بزن که از تو جهان، با خبر شود
شعری بخوان که عطرِ علف، بيشتر شود

******

شوری به جان ِ تازه ترين تاکِ خاکِ ماست
بگذار تا زمانه زما با خبر شود

*****

تصويرِ دل به جانبِ آئينه برده ايم
تا جان ِ عاشقان ِ جهان، تازه تر شود

*****

فصل ِ بلندِ با تو شکفتن مرا سرود
ای رود! بی تو زمزمه ی ما هًدَر شود

*****

زيباست لحظه های درخشان ِ جان ِ عشق
گر شورِ عاشقانه ی ما پرده در شود

*****

دنيا به چشم چشمه ی ما قهوه يی ترست
وقتی که آه ِ آبی ی ما بی اثر شود

*****

از من مخواه ای دل ِ شوريده! بَعدازين
چشمم در آستانه ی ديدار، تَر شود

*****

ای آسمان! ستاره ی سَردَت مرا فُسرد
ای شب بمير! تا نَفَسم پُر سحر شود

*****

خوبا! مباد شاخه ام در باد، بشکَنَد
يا همنشينِ ريشه ی شادم تَبَر شود

*****

خواهم که با تو ای نَفَسِ نازکِ نسيم!
شورِ دل ِ مُعطرِ من، همسفر شود


Reza.Maghsadi@gmx.de
۲ فوريه ۲۰۰۸

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36017

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شعری بخوان! که عطرِ علف بيشتر شود، رضا مقصدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016