شنبه 8 تير 1387

برای مادرم، شعری از مهدی خطيبی

www.mehdikhatibi.blogfa.com
khatibi_mehdi@yahoo.com


در برفابرف گيسوانت
يافتم
بهارانه هايی در زمستان.
تابستان را می سوزاند آغوشت.
بهار اما
قرصی است
زير زبانت
برای روز مبادا.
نگفتی؟
پيشانی ات را
من خط خطی کردم
يا باران روزگار.


۲۴/خرداد/۱۳۸۷
تهران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37448

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برای مادرم، شعری از مهدی خطيبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016