سه شنبه 5 شهريور 1387

در پی اخلال در کنسرت همايون، محمدرضا شجريان: چون دوست دشمن است شکايت کجا بريم، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
شب گذشته و در آخرين روز برگزاری کنسرت همايون شجريان به همراه گروه "دستان" تالار کشور بار ديگر در خاموشی فرو رفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار ايلنا، رفتن برق تالار کشور همچون شب گذشته آن موجب شد کنسرت همايون شجريان با يک ساعت تاخير برگزار شود.
اين درحالی بود که در پارت اول و در وسط اجرا نيز بار ديگر برق های تالار کشور رفت.
استاد محمدرضا شجريان با حضور روی سن واکنش خود را از اين خاموشی اينگونه بيان کرد:اين خاموشی چيزی جز شيطنت نمی تواند باشد وگرنه تالار کشور که برگزاری کنسرت ها را برعهده دارد بايد به فکر اينگونه مسائل نيز باشد.
از دشمنان شکايت برند به دوست
چون دوست دشمن است شکايت کجا بريم.
در پايان اجرا نيز همايون شجريان به همراه پدر آواز مرغ سحر را برای دوستداران خود در تالار بزرگ کشور اجرا کردند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38100

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در پی اخلال در کنسرت همايون، محمدرضا شجريان: چون دوست دشمن است شکايت کجا بريم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016