سه شنبه 4 تیر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


تازه های سايت پندار

پرخواننده ترین ها

دیدنیها >> احمدي نژاد: فرانسوي ها خاتمي را تحويل نگرفتند،من جبران کردم، اعتماد

قرار گرفتن فايلي صوتي منتسب به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري روي اينترنت درباره سفر سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري سابق به فرانسه يک بار ديگر نگاه ها را به سفر احمدي نژاد به ايتاليا جلب کرد.

هرچند زمان و مکان اين سخنان مشخص نيست، اما اين فايل صوتي از آنجا که مدتي کوتاه پس از پايان سفر جنجال برانگيز احمدي نژاد به ايتاليا و عدم موافقت مقامات رم براي ديدار با وي منتشر شده، حائز اهميت است.

khatami-in-france
او در اين سخنان به سفر خاتمي به فرانسه در دوران رياست جمهوري اش اشاره کرد و از نحوه ديدار ژاک شيراک رئيس جمهوري وقت فرانسه با سيدمحمد خاتمي انتقاد کرده است.به گزارش آفتاب رئيس جمهوري در اين سخنان چنين اظهار داشته است؛ «من چند سال قبل صحنه يي در تلويزيون ديدم؛ اين غصه اش در دلم ماند... که هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است.ديدم مسوولي از ايران رفت در يک کشور اروپايي، رئيس آن کشور بالاي پله ها ايستاد. مسوول ما را آن دور پياده کردند و آن نامرد يک قدم پايين نيامد؛ براي چه؟ براي اينکه خرد کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

من آن شب در تلويزيون ديدم، خيلي غصه ام شد؛ خدا شاهد است، گفتم؛ «اي خداي بزرگ، يک شرايطي فراهم کن که اين غمسالهف جبران شود.» رئيس جمهور در ادامه سخنانش مي افزايد؛ «... گذشت... پارسال، همان آقا، که بالاي پله ايستاده بود، به ما در اوج مسائل هسته يي و در اوج جنگ لبنان پيغام داد که ما راجع به لبنان مي خواهيم با شما همکاري کنيم.(اينها روش شان اين است زماني که نياز هم دارند، اول طرف مقابل را تحقير مي کنند و نياز خودشان را به عنوان نياز طرف مقابل جا مي اندازند. اين روش شيطاني است.) پيغام دادند بياييد. اين بسيار خوب بود. يکي از مشاوران بنده مامور شد برود و صحبت کند... اعلام که کردند، آنها گفتند حالا ما مي خواهيم به مسافرت و تفريحات برويم و تا 20 روز ديگر نيستيم. (البته ما در دل مان گفتيم به جهنم که نيستيد، بهتر. گفتيم بسيار خب شما به ما نياز داريد، ما که به شما نياز نداريم.)... گذشت، چند روز بعد پيغام دادند که اين سه شنبه، آقا حاضر است که نفرتان را بفرستيد. من گفتم، بسيار خب، مي آيد.گفتند بيايند و وقت تنظيم کردند و برنامه تنظيم شد. شب، مثلاً ساعت يک، اين دوست ما مي خواست پرواز کند. ساعت 10 زنگ زدم، گفتم آقاي وزير خارجه، بگوييد نمي آيد. غوزير خارجهف گفت آخر نمي شود، آخر ضايع است. گفتم نخير. بگو نمي آيد. بگوييد رئيس جمهور او را احضار کرده است و فردا با او کار دارد و نمي تواند بيايد. افتاد عقب. گذشت... چهار، پنج روز بعد دوباره زنگ زدند و گفتند ما سه شنبه بعد را غبراي اين ديدارف تنظيم کرده ايم. گفتم بسيار خب، بگوييد قبول.دوباره شب سه شنبه که قرار بود برود، گفتم بگوييد کار پيش آمده است؛ نمي آيد. سه بار اين تکرار شد. فهميدند، آمدند گفتند آقا تسليم. ببخشيد.»

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنانش گفت؛ «آن آقا، براي استقبال از يک مشاور، شش تا از مشاورانش را پايين پله ها فرستاد، خودش هم تا راهرو آمد که رسم نيست.رسم اين است که رئيس جمهور در اتاقش مي نشيند و مي آيند ديدنش. غاما اين آقاف خودش هم تا راهرو آمد. البته انتقاد محمود احمدي نژاد از چگونگي ديدار ژاک شيراک و سيدمحمد خاتمي (بدون آنکه اشاره يي به نام آنها داشته باشد) مبني بر اينکه رئيس جمهوري وقت فرانسه هنگام آن ديدار در پنجم آبان 1378 (27 اکتبر 1999) بالاي پله ها ايستاد و به استقبال رئيس جمهوري ايران نرفت، در حالي صورت گرفته که عکس هاي موجود از آن ديدار همگي نشان دهنده استقبال گرم ژاک شيراک از سيدمحمد خاتمي است و او را در حالي که پايين پله ها کنار رئيس جمهوري سابق ايران ايستاده، نشان مي دهد.بنا بر گزارش هاي رسانه هاي آن تاريخ سيدمحمد خاتمي در سفر به فرانسه ابتدا در فرودگاه مورد استقبال لويي بسون وزير مشاور در امور مسکن دولت فرانسه قرار گرفت و سپس با هليکوپتر راهي مرکز پاريس شد و به همراه يک کاروان رسمي به کاخ مارني محل اقامت شخصيت هاي برجسته خارجي ديدار کننده از فرانسه انتقال يافت. خاتمي در اين کاخ مورد استقبال ليونل ژوسپين نخست وزير فرانسه قرار گرفت که به خاطر ديدار با خاتمي، سفر برنامه ريزي شده خود به جزيره مارتينيک را به تاخير انداخته بود.پس از آن نيز خاتمي به کاخ اليزه رفت و مورد استقبال رسمي ژاک شيراک قرار گرفت. شيراک که بايد طبق عرف کاخ اليزه در سرسراي کاخ از ميهمانان خود پذيرايي مي کرد و براي استقبال آنها نيز تا جلوي در مي آمد، براي سيدمحمد خاتمي در احترامي غيرمتعارف به پايين پله ها آمد.

شيراک همچنين در زمان خداحافظي نيز خاتمي را تا کنار ماشين تشريفاتي بدرقه کرد. خاتمي همچنين در اين سفر در مقر سازمان يونسکو حضور يافت و در مجمع عمومي اين سازمان سخنراني کرد.خاتمي يک بار ديگر هم در فروردين 1384 عازم پاريس شد که اين بار نيز با استقبال بسيار گرم ژاک شيراک مواجه شد.

اما نکته ديگري که در سفر سال 1378 خاتمي به فرانسه حائز اهميت بود، تغيير پروتکل تشريفاتي دولت فرانسه براي پذيرايي از مهمانان مبني بر سرو نوشيدني هاي الکلي به دليل درخواست سيدمحمد خاتمي بود.به اين ترتيب بنا به درخواست خاتمي و جايگاه ويژه او براي ژاک شيراک، دولت فرانسه قبول کرد تنها يک بار در طول تاريخ خود از قرار دادن نوشيدني الکلي روي ميز شام صرف نظر و به جاي آن از مهمانان با قهوه پذيرايي کند.

اعلام موافقت فرانسه با درخواست خاتمي مبني بر اينکه بر سر ميزي که نوشيدني الکلي در آن باشد حضور نخواهد يافت همان زمان با اعتراض برخي مطبوعات کشور فرانسه روبه رو شد. همچنين برخي مطبوعات جناح راست فرانسه از شيراک به دليل استقبال غير متعارفش از رئيس جمهوري وقت ايران انتقاد کرده بودند.

Copyright: gooya.com 2016