پنجشنبه 5 آذر 1383

خاتمى: قطعنامه اخير اروپا، قطعنامه خوبى نيست، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۵ / ۰۹ / ۸۳
"محمد خاتمى" رييس جمهورى اسلامى ايران ، در واکنش به قطعنامه اخير اروپا
درباره فعاليتهاى صلح آميز هسته اى ايران ، گفت : اين قطعنامه ، قطعنامه خوبى
نيست و اکنون مذاکرات سنگينى ميان غير متعهدها و اروپاييها براى تغيير در
اين قطعنامه در جريان است .
خاتمى بعداز ظهر پنجشنبه ، پس از شرکت در مراسم امضاى اسناد همکارى
ميان ايران و سريلانکا، به خبرنگاران گفت : غير متعهدها همانند ايران بر حق
طبيعى و قانونى کشورها مبنى بر برخوردارى اعضاى آژانس بين المللى انرژى
اتمى از تکنولوژى صلح آميز هسته اى تاکيد دارند.
رييس جمهورى ايران ، تصريح کرد : ما با سياستهاى دوگانه ، اشغال و تحميل
سياستها بر اساس زور به ديگر کشورها، مخالف هستيم .
خاتمى، همکاريهاى ايران و سريلانکا را به عنوان دو عضو جنبش غير -
متعهدها در زمينه هاى مختلف ، خوب ارزيابى کرد و گفت : امروز يکى از
فعالترين و پوياترين حرکتها در آژانس بين المللى اتمى توسط غير متعهدها
انجام مىشود.
وى ديدگاههاى تهران - کلمبو را در عرصه بين المللى، مشابه دانست و گفت :
ما خواستار صلح ، ثبات و امنيت در منطقه بويژه در منطقه اقيانوس هند و
خاورميانه هستيم .
خاتمى تصريح کرد : ايران و سريلانکا هر دو با تروريسم مخالف هستند و
معتقدند که بايستى يک مبارزه همه جانبه عليه تروريسم صورت بگيرد.
رييس جمهورى ايران ، با اشاره به پنج سند همکارى که امروز ميان مقامات
دو کشور امضا و مبادله شد، ابراز اميدوارى کرد که سفر رييس جمهورى
سريلانکا به ايران ، منشاء يک تحول خوب در روابط دو کشور باشد.
خاتمى به فراهم شدن زمينه گسترش همکاريهاى اقتصادى، تجارى و بهداشتى
ميان ايران و سريلانکا اشاره کرد و گفت : در مذاکرات هياتهاى دو کشور
درباره مسايل نفتى، ماشين سازى و ساير امور بحث شد و دو کشور تصميم
دارند که همکاريهاى دوجانبه را در عرصه هاى مختلف گسترش دهند.
وى گفت : سريلانکا طرف عمده ما براى چاى وارداتى است و سريلانکا عمده نفت
خود را از ايران تهيه مىکند.
خاتمى همچنين در پاسخ به سوالى درباره فرايند صلح در سريلانکا، گفت :
از تصميم شجاعانه سريلانکا براى برقرارى آتش بس و مذاکره براى استقرار صلح
و ثبات در اين کشور، قدردانى مىکنيم .
وى گفت : سريلانکا، استعدادهاى فراوانى دارد که هر گونه درگيرى در اين
کشور مىتواند مانع پيشرفت و توسعه سريع سريلانکا شود.
خاتمى گفت : معتقدم که همه سريلانکاييها بايد با اتحاد و همبستگى، براى
رسيدن به کشورى واحد و پيشرفته تلاش کنند. بنابراين ، همه گروهها در اين
کشور بايستى از وضعيت بوجود آمده استقبال کنند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خاتمى، ايران را دوست سريلانکا دانست و گفت : جمهورى اسلامى ايران از هيچ
تلاشى براى استقرار صلح و ثبات در سريلانکا دريغ نمىکند.
خانم "چاندريکا باندارانايکه گوماراتونگا" رييس جمهورى سريلانکا نيز
در اين کنفرانس خبرى، با بيان اينکه کشورش بادقت مساله پرونده هسته اى
ايران را دنبال مىکند، گفت : دولت ايران ما را در جريان فعاليتهاى صلح آميز
هسته اى خود قرار داده است .
وى با تاييد ديدگاهها و نظرات آقاى خاتمى، اظهارداشت : دو کشور داراى
ديدگاههاى مشابه و مشترک در بسيارى از زمينه ها هستند.
وى گفت : اسنادى که امروز ميان دو کشور امضا و مبادله شد، مىتواند به
رشد و توسعه و تحکيم روابط تهران - کلمبو کمک کند.
رييس جمهورى سريلانکا، با بيان اينکه در مذاکرات با مقامهاى جمهورى
اسلمى ايران در مورد زمينه هاى جديد همکارى بويژه در بخشهاى نفت ، توليد و
سرمايه گذاريهاى مشترک بحث و تبادل نظر کرده است ، ابراز اميدوارى کرد که
اين سفر روابط دو کشور را در عرصه هاى مختلف توسعه دهد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14861

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاتمى: قطعنامه اخير اروپا، قطعنامه خوبى نيست، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016