جمعه 13 آذر 1383

خاتمى: دين جاودانه، دين انعطاف پذير است، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۰۹ / ۸۳
داخلى.سياسى.خاتمى
رييس جمهورى، "دين جاودانه را دين انعطاف پذير" دانست و گفت : دينى که
مىخواهد جاودانه باشد نمىتواند قالبهايى را جاودانه بداند که متناسب با
زندگى بشر در يک دوره است .
به گزارش خبرنگار سياسى ايرنا،" سيد محمد خاتمى" پنجشنبه شب در مراسم
تجليل از استادان برگزيده فرهنگستان هاى کشور گفت : دين جاودانه ، در عين
حاليکه در مبانى و مفاهيم اصلى ثابت است مىتواند به بشر قالبهاى متفاوتى
که متناسب با نيازهاى اوست ، ارائه کند.
وى افزود : اگر معتقد به جاودانگى دين خدا هستيم بايد دين را آنچنان
ببينيم که بتواند در همه زمانها و مکانها، ذهن و زندگى انسان را اقناع
کند.
خاتمىگفت : تلاش نابجا براى تطبيق مفاهيم عام و گسترده دينى بر مسائلى
که محدود به حدود انسان در زمان و مکان است و يا تلاش براى جاودانه نشان
دادن آنچه که زمانى و مکانى است ، مىتواند براى بشر مشکل آفرين باشد.
وى در عين حال گفت که ناديده انگاشتن آنچه جديد است به بهانه پايبندى
به مبانى فرهنگ گذشته و دين ، نيز فاجعه بار است و ما اين تلاش بدفرجام را
در دنياى اسلام و در ساير جوامع ديده ايم .
رييس جمهورى افزود : بايد براى نجات از اين آشفتگى و مصيبت ، کسانيکه
پايبند به دين هستند، جوهر دين را از قالبها و سنت هايى که به تناسب
زمان و مکان ايجاد شدند و متناسب با شان زندگى انسان در موقعيت خاصى
بودند، تفکيک کنند.
خاتمى گفت : ترديد نکنيم که اگر به فقه با همه گستردگى آن رجوع کنيم ،
بسيارى از احکام فقهى، متناسب با جوامع قبيلگى و خصوصياتى است که در آن
روزگار بوده است و ترديد ندارم که اگر پيامبر اکرم (ص ) امروز بودند همان
مفاهيم را به تناسب امروز در قالبهايى که مىتوانست جوابگوى زندگى انسان
باشد ، بيان مىکردند.
رييس جمهورى با نگاهى به سير تحولات طبيعى زندگى انسان خاطر نشان کرد :
نه مىتوان تحولات طبيعى زندگى انسان را ناديده انگاشت و نه مىتوان بشر را
در ذهنيت هايى که محدود به حدود انسانى است ، محصور کرد.
خاتمى که در جمع صدها نفر از شخصيت هاى علمى ، ادبى و فرهنگى کشور و
در مجموعه حافظيه سعدآباد تهران سخن مىگفت ، در بخش ديگرى از سخنانش بر
ضرورت شناخت و تقويت هويت ملى تاکيد کرد و گفت : تقويت آثار فرهنگى، تقويت
بنياد هويت ملى است .
وى گفت : کسانيکه دين را در برابر مليت و مليت را در برابر دين مىدانند
نه مصلحت جامعه و نه حقيقت دين را شناخته اند.
رييس قوه مجريه ،مهمترين وظيفه دينى ، اخلاقى و عقلانى جامعه را اهتمام
به تقويت هويت ملى دانست و گفت : نپنداريم که پرداختن به امور ملى، خلاف
ارزشهاى جامعه است . تقابل ميان ارزشها و مليت يک فاجعه اى است که مىتواند
براى ما بسيار خسارت بار باشد.
" ما اگر بخواهيم بمانيم ، بايد بدانيم که در ايران زندگى مىکنيم و
ملت ايران هستيم و ملت ما "جمهورى " را که با ملت تناسب دارد، برگزيده
است و البته مىخواهد که اين جمهورى با معيارهاى دينى و اخلافى و معنوى او
سازگار باشد."
خاتمى اضافه کرد : تقويت هويت ملى جامعه با اهتمام به دانش ، انديشه ،
تفکر و هنر ملى است و تجليل از بزرگان علم ، هنر و فرهنگ در جامعه يعنى
تلاش براى تقويت هويت ملى که بر همه ما واجب است .
رييس جمهورى از مردم سالارى به عنوان گفتمان غالب امروز درجهان نام برد
و گفت : "اگربتوانيم باتکيه بر فرهنگ غنى و ارزشهاى خود مردم سالارى سودانگار
را با لطافت عرفان ، ظرافت اخلاق و زيبايى معنوى بياراييم ، الگويى را عرضه
داشته ايم که هم با معيارهاى اصيل فرهنگ مامىتواند سازگار باشدوهم جوابگوى
نياز روزگار ما باشد، به شرط اينکه مردم سالارى را فقط در وجهه ليبرالى آن
ندانيم و دين را فقط متناسب با قالبها و سنت هايى که در گذشته بوده است ،
ندانيم ."
خاتمى با تجليل از مقام علمى بزرگان علم ، ادب و هنر کشور گفت : بدون
ترديد ، تجليل از بزرگان زنده هنر و علم و انديشه ، يعنى در عين احترام
به گذشته ، نگاه ما به هويت ملى ، نگاهى احساساتى نيست .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رييس شوراى عالى انقلاب فرهنگى همچنين در آغاز سخنانش از "ملت " به عنوان
يک اصطلاح جديد در دنياى معاصر نام برد و گفت : ملت يک اصطلاح جديد است که
انسان جديد آن را اعتبار کرده است .
وى افزود : ملت امر جديدى است و ما نمىتوانيم تکليف خود را با اين
مساله روشن نکنيم . تقسيم بندىهاى طبيعى بشرى مورد قبول و اعتراف قرار
گرفته است و يکى از اين تقسيمات که متناسب با اعتبار امروز است ، "ملت "
مىباشد.
قبل از سخنان رييس جمهورى ، دکتر حسن حبيبى رييس فرهنگستان زبان و
ادب فارسى به نمايندگى از روساى فرهنگستانهاى کشور و چهارتن از استادان
برگزيده فرهنگستان هاى کشور ديدگاههاى خود را درباره اهميت اهتمام به علم
و دانش در کشور بيان کردند.
در اين مراسم که دکتر حداد عادل رييس مجلس شوراى اسلامى و على اکبر
ولايتى مشاور مقام معظم رهبرى نيز حضور داشتند، چهارتن از برگزيدگان
فرهنگستان هاى کشور در حضور رييس جمهورى معرفى و نشان درجه يک دولتى را
از آقاى خاتمى دريافت کردند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15176

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاتمى: دين جاودانه، دين انعطاف پذير است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016