چهارشنبه 25 آذر 1383

ابراهيم يزدي: طرفداران تغيير قانون‌‏اساسي از توانايي‌‏هاي مغفول مانده همين قانون استفاده كنند، ايلنا

- خاتمي براي اجراي قانون بايد از پايگاه مردمي‌‏اش استفاده مي‌‏كرد

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: رئيس جمهوري براي اجراي قانون اساسي بايد از اقتدار ملي و پايگاه مردمي اش استفاده مي‌‏كرد.

ابراهيم يزدي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" در واكنش به سخنان خاتمي مبني بر اين كه مسئوليت اجراي قانون اساسي از سوي رياست جمهوري ضمانت اجرايي ندارد، اظهار داشت: بيان چنين سخني پس از طي دو دوره رياست جمهوري از جانب ايشان قابل قبول نيست.
وي با تصريح بر اين كه خاتمي قبلا به عنوان نماينده مجلس و وزير فعاليت كرده و در نتيجه به قانون اساسي اشراف كامل داشته است و پس از انتخاب شدن به عنوان رياست جمهوري در حضور خداوند و كلام‌‏الله مجيد سوگند ياد كرده است كه در چارچوب اين قانون فعاليت كند، ادامه داد: اگر از ديدگاه ايشان اجراي قانون اساسي از سوي رئيس‌‏جمهوري ضمانت اجرايي نداشته و ندارد، بايد در همان زمان نسبت به اين مساله واكنش نشان مي‌‏داد.
اين فعال ملي- مذهبي با بيان اين كه براي قضاوت در مورد ضمانت اجرا داشتن يا نداشتن اختيارات رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي بايد به اين نكته توجه كرد كه بخشي از اقتدار يك رئيس جمهوري از پايگاه مردمي وي نشات مي‌‏گيرد، خاطرنشان كرد: يك رئيس جمهوري غير از اقتدار قانوني داراي اقتدار ملي نيز هست.
وي افزود: رئيس جمهوري كه داراي 22 ميليون راي است با رئيس جمهوري كه تنها 10 درصد آرا را به خود اختصاص داده است اگر چه هر دو در از نظر قانون رئيس جمهوري محسوب مي شوند اما ميزان اقتدار ملي شان با هم متفاوت است.
دبيركل نهضت آزادي ايران با طرح اين سوال كه بايد ديد كه آيا رئيس جمهوري از ظرفيت اقتدار ملي‌‏اش براي اجراي قانون اساسي استفاده كرده است يا نه؟ به تجربه حكومت دكتر مصدق اشاره كرد و گفت: دكتر مصدق با مجلس، دربار و نيروهاي نظامي ناسازگار مواجه بود كه به او مجال پيشبرد اصلاحات مورد نظرش را نمي دادند.
وي افزود: اما مصدق توانست هنرمندانه از اقتدار ملي خويش جهت پيشبرد اهدافي كه به ملت وعده داده بود، استفاده كند.
يزدي با تصريح بر اين كه مصدق زماني كه در مجلس نتوانست با نمايندگان سخن بگويد، مجلس را ترك كرد و به ميان مردم آمد و گفت؛ هر جا ملت است، آنجا مجلس است، ادامه داد: ما كمتر شاهد چنين اقداماتي از سوي خاتمي بوده‌‏ايم.
وزير خارجه دولت بازرگان با بيان اين مطلب كه خاتمي چنانكه نه فقط به عنوان يك رئيس‌‏جمهوري بلكه به عنوان رهبر جنبش اصلاحات عمل مي‌‏كرد، مي‌‏توان از ظرفيت هاي موجود جهت پيشبرد اصلاحات استفاده كند، اظهار داشت: تفاوت خاتمي با مصدق اين است كه مصدق خود را ابتدا رهبر جنبش ملي دانست و بعد نخست وزير به همين دليل به اقتضاي مقام رهبري جنبش خود عمل مي‌‏كرد، اين نگاهي است كه خاتمي و اصلاح طلبان درون حكومت هيچ گاه نسبت به اقتدار ملي خود نداشته است.
دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه اين گفت و گو ضمانت اجرايي هر قانوني را حضور فعال و شكل گرفته مردم در عرصه دانست و تصريح كرد : اگر چنان كه مردم در صحنه حضور نداشته و منفعل و مايوس باشند و رهبران سياسي نتوانند مردم را درصحنه فعال نگه دارند، اگر ساختار حقوقي را هم تغيير دهيم، باز هم مجريان برخلاف اين قانون عمل مي‌‏كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يزدي با تصريح بر اين كه چنانچه جنبش اصلاح طلبي در سازماندهي مردم توفيق بدست آورد، ديگر نيازي به تغيير ساختار حقوقي نيست چرا كه با همين نيروي مردمي مي‌‏توان ساختار را اصلاح كرد، ادامه داد: به طور مثال چنان كه رئيس يك مملكتي مثل انگلستان، ملكه بر طبق قانون، اجازه عزل نخست وزير و انحلال پارلمان را دارد اما شرايط و مناسبات قدرت به گونه اي است كه ملكه جرات انجام چنين اقداماتي را ندارد چرا كه اگر چنين كاري كند، نيروهاي سياسي با وي درگير مي‌‏شوند و حتي بارفراندوم در ساختار حقوقي تغييراتي را ايجاد مي‌‏كنند.
اين فعال ملي- مذهبي با بيان اين مطلب كه كساني كه خواستار تغيير ساختار حقوقي و تغيير قانون اساسي هستند، بايد به اين سوال پاسخ دهند كه با كدام نيرو و اهرم قدرت مي‌‏خواهند اين اقدام را انجام دهند؟ تصريح كرد: اگر چنان كه اين گروه ها قدرت به صحنه آوردن مردم را دارند، مي‌‏توانند به جاي تغيير ساختار حقوقي، ضمن اصلاح ساختار حقيقي از توانايي هاي مغفول مانده همين قانون اساسي استفاده كند.
دبير كل نهضت آزادي ايران در پايان خاطر نشان كرد : در واقع مطلب اصلي اين است كه جنبش اصلاح طلبي چه گونه مي‌‏خواهد نيروهاي مردمي را از حالت منفعل به فعال تبديل كند و چه گونه مي خواهد اين نيروها را در صحنه نگه دارد تا با اهرم فشار مردم، اصلاحات را سامان دهد؟

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15576

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابراهيم يزدي: طرفداران تغيير قانون‌‏اساسي از توانايي‌‏هاي مغفول مانده همين قانون استفاده كنند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016