سه شنبه 24 آذر 1383

توضيح آرشين ايراني پيرامون مصاحبه با احسان نراقي، حرف غريب

[برگرفته از وبلاگ حرف غريب]

مطلبي در تارنماي خبرنامه گويا درباره­ي اظهار نظر دكتر احسان نراقي در مورد فراخوان با عنوان «اظهار نظر احسان نراقي پيرامون رفراندوم» منتشر شده است و در آن آمده است: «]احسان نراقي[ مي­گويد که تاکنون در اين زمينه ]فراخوان رفراندوم[ اظهار عقيده نکرده است. وي با توجه به سفر پيش رو به ايران مي­افزايد، اميدوار بودم در ايران با ديدن شرايط و روحيات افراد بتوانم در اين باب اظهار نظر دقيق­تري بکنم. علاقمندان هم مي­دانند که من از گفتن حقيقت مسائل سياسي با صراحت کامل هيچ ابايي نداشته و ندارم. اگر تاکنون چيزي نگفتم به اين خاطر بوده است که هنوز موضوع برايم روشن نيست.»

اما حقيقت اين است كه چند روز پيش من با او گفتگوي كوتاهي داشتم و ايشان با همان صراحتي كه ذكر كرده­است، نظرش را درباره­ي فراخوان رفراندوم تشريح كرده است. در يادداشتي كه آقاي بهنود در آن به موضع ايشان و آقاي قوچاني پرداخته ­است هيچ اشاره­اي نكرده است كه از كجاي سخن آقاي نراقي برداشت كرده ­است كه بانيان اين فراخوان وابسته به خارج­اند. در آن مصاحبه كه در دسترس همگان هست نراقي اصلاً حرفي از وابستگي نزده است. در همان توضيح خبرنامه گويا هم به درستي آمده است: «بنده ]احسان نراقي[ نسبت وابستگي طراحان اين رفراندوم را به هيچ کشوري ندادم» در واقع اين بخش از تكذيبيه كه ناشي از سوءتفاهم آقاي بهنود است كاملاً درست است، اما نه اصل مصاحبه و اظهار نظر ايشان در مورد فراخوان رفراندوم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از دكتر نراقي به اقتضاي سن­شان فراموش كردن يك گفتگوي چند دقيقه­اي بعيد نيست، از ايشان و هر شخص ديگري بازگشت زودهنگام از نظري هم كه داده­اند ناپسند­ نيست. اما در اين ميان از آن­جا كه انتشار تكذيبيه خبرنامه گويا ممكن است در ذهن برخي خوانندگان محترم آن مصاحبه ترديدي در صحت آن ايجاد كرده باشد، بايد بگويم كه خوشبختانه فايل صوتي آن مصاحبه هنوز موجود است و در صورت لزوم مي­توانم در اختيار علاقمندان قرار بدهم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15521

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توضيح آرشين ايراني پيرامون مصاحبه با احسان نراقي، حرف غريب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016